За ваксинация срещу Covid-19,
моля, обадете се на телефони:
+359 (0) 886 800 264 (Viber)
+359 (0) 882 516 981 (Viber)
В случай, че използвате Viber, моля да опишете следната информация за вас:
име, телефонен номер, ЕГН или номер на лична карта (само за български граждани).
img

Отворените досиета на Левски и неговия съратник Хаджи Станьо Врабевски

 

Преди време под съставителството на Дора Чаушева и Виктор Комбов от Националния музей „Васил Левски“ Карлово бяха публикувани новооткрити османо-турски документи за Апостола и неговите съратници. Тези автентични свидетелства продължават да будят не само интереса на специалистите, но съвсем естествено имаха и имат силен обществен отзвук. Сред тях е и един „Списък на оръжието и вещите, иззети от участниците в обира на хазната и комитетски членове“ с дата 25 ноември/декември 1872 г., изпратен на правителството в Цариград от Русе, центъра на Дунавския вилает.

В този документ особено силно впечатление предизвикват сведенията за Хаджи Станьо Врабевски, председател на революционния комитет в Тетевен. В неговия дом е открит истински „арсенал“ с оръжие.

В деня преди гибелта на Васил Левски разговаряме с д-р Милен Врабевски, чийто прадядо – Хаджи Станьо Врабевски – е бил сред приближените до Апостола на свободата хора.