Нaционален конкурс за есе на тема: „Растенията на утрешния ден“ | Фондация Българска Памет
img

Нaционален конкурс за есе на тема: „Растенията на утрешния ден“

ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЯ НА АГРОБИОИНСТИТУТ, СОФИЯ
обявява
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за есе за ученици, студенти и докторанти на тема:

„РАСТЕНИЯТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Растенията са в основата на пирамидата на изхранването на човечеството! И така е било още в зората на цивилизацията, когато е започнало това което сега наричаме растителна селекция, преминало е през техническата революция на земеделието, така е днес при съвременните технологии и научни постижения! Накъде да вървим? Как да запазваме природата, но и да изхраним всички? Докъде може да стигне човешкото познание?

Искаме да чуем отговорите на утрешните поколения на тези и много други въпроси!

Участниците в конкурса са разпределени в три групи:

I група-ученици от V до VII клас
II група- ученици от VIII до XII клас
III група – студенти и докторанти

Есетата изпращайте по електронната поща на адрес: pbic@abi.bg, като посочите трите си имена, клас (възраст) и учебно заведение.

Краен срок: 20 април 2018г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 3 май 2018 по време на организирания „Биофест“ от Биологическия факултет на Софийски Университет, когато ще бъдат раздадени и парични и предметни награди на победителите.

Всички наградени есета ще бъдат качени в сайта на Организатора- plantbiotech.bg

УСПЕХ и участвайте в конкурса!

Конкурсът се организира по проект СТАРБИОС2, програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС