Новото издание на учебното помагало „Моята България“ вече е факт | Фондация Българска Памет
img

Новото издание на учебното помагало „Моята България“ вече е факт

Новото учебно помагало по история и цивилизация „Моята България“ е факт и вече може да бъде закупено както от големите книжарници, така и онлайн.

Изданието е реализирано съвместно между Фондация Българска Памет и издателска група „Просвета“ и въпреки че е предназначено основно за ученици между 5-12 клас, то е подходящо и за по-широка читателска публика, интересуваща се от българска история, за студенти в хуманитарни специалности и за специалисти, работещи в областта на историята и културата.

Интересните тези и изследвания, застъпени в 40-те теми на помагалото „Моята България“ обхващат времето от праисторическата епоха по българските земи до рухването на тоталитарната система в България и са дело на най-авторитетните български историци – проф. д-р Пламен Павлов, проф. д-р Пламен Митев, проф. дин Лизбет Любонова, доц. д-р Веселина Вачкова и доц. д-р Даниел Вачков.

Съдържанието в „Моята България“ е съобразено с последните постижения на съвременната историографска наука в проучването на българската история. Акцентът в учебното помагало е поставен върху онези нови събития и личности, които позволяват по-пълното и достоверно  реконструиране на българската история. Освен с научни факти и оригинални исторически извори, чтитателите ще се запознаят и с разнообразни ресурси – снимки, карти, изображения и рубрики. Новият прочит на отминалите събития допринася за засилването на интереса, любознателността на читателя и спомага за възпитаването на младите хора в родолюбие и историческа памет.

Някои от сензационните тези, които присъстват в учебното помагало са свързани с тракийския фундамент, който е в основата на народността ни и това, че този многоброен народ не е изчезнал, както се твърди досега в официалната наука. Доц. Вачкова застъпва и тезата, че голяма част от римските/византийските императори са с тракийски произход. Тя изцяло отхвърла 681 г. като годината на създаването на българската държава, позовавайки се на достоверни източници. Изразява и тезата, че траките са имали писменост, а не както се твърди в науката, че са безписмен народ.

В помагалото присъства и задълбочен анализ за силното българско духовно влияние в Русия, Сърбия, Влашко и Молдова, давайки конкретни примери за българи, които са били константинополски, сръбски, руски патриарси и духовници. Обръща се специално внимание на брошурата на Г. Раковски за пагубните за българския народ последици от преселническата политика на Русия. Проследява се и влиянието на Русия при решаването на българския църковен въпрос и „скритата ѝ намеса“ в духовните дела на българите и др.

Друга новаторска тема в изданието е свързана със забравените дейци на Възраждането, които до този момент остават в сянката на бележитите ни революционери – пр. Маринчо Бенли, х. Станьо Врабевски, дядо Фильо, Христо Иванов-Голямия и др.

„Историята не ни прави велики. Прави ни реалисти. С нея се научаваме да изграждаме човешка ценностна система. Учим се от грешките на предшествениците си. Гордеем се с постиженията на дедите си и се научаваме да вярваме в себе си. Вярващият в себе си човек е успешен и полезен на останалите“, това сподели основателят и председател на Фондация Българска Памет д-р Милен Врабевски.

Това е второто, по-подробно издание на учебното помагало „Моята България“, след като през 2018 г. Фондация Българска Памет и „Просвета“ издадоха неговата първа част, предназначена за по-младите читатели.

Както досега, така и занапред, издателите ще продължат да даряват хиляди екземпляри от „Моята България“ на учителите по история в цялата страна.

 

Повече информация може да намерите на адрес www.moyata.bg.