На 8 и 9 февруари се проведе транснационална среща в рамките на проект “Basic economic and financial skills of youth for building an “economy that works for people”” | Фондация Българска Памет
img

На 8 и 9 февруари се проведе транснационална среща в рамките на проект “Basic economic and financial skills of youth for building an “economy that works for people””

На 8 и 9 февруари в Риека, Република Хърватия се проведе транснационална среща в рамките на проект “Basic economic and financial skills of youth for building an “economy that works for people” 2020-3-BG01-KA205-094720, програма  „Еразъм+“, КД2. В срещата взеха участие по двама представители на двете организации, партньори по проекта- Фондация Българска Памет и „PAR University College“, Хърватия. На нея бяха обсъдени постигнатите резултати до този момент, както и организацията на бъдещите дейности по проекта- изготвяне на работна програма и план за предстоящите събития.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.