НАШАТА ДЕЙНОСТ И ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2018 | Фондация Българска Памет
img

НАШАТА ДЕЙНОСТ И ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2018

Успешна ли беше 2018 година за Фондация Българска Памет и какво успяхме да свършим за 365-те дни, с които разполaгахме?

Отговорите на тези въпроси ще откриете в Годишния отчет за дейността на Фондацията за 2018 г. Той е свободно достъпен на български и английски език на www.bgmf.eu.

Можете да прочетете или изтеглите отчета и от тук (на български) 

You can read or download our annual report from here (in English)

    

Надяваме се чрез него да ви предадем вдъхновението и мотивацията си да градим България такава, каквато бихме искали да я оставим на децата си!