Най-новият ни наръчник по предприемачество е вече тук | Фондация Българска Памет
img

Най-новият ни наръчник по предприемачество е вече тук

В днешно време предприемачеството отразява състоянието на икономиката в дадена страна. Младежкото предприемачеството е възможност за създаване на работни места, което позволява бизнесът и организациите да се развиват и е предпоставка за намаляване на безработицата сред младите, както на местно, така и на регионално и национално ниво. 

„Първи стъпки в бизнеса“ НАРЪЧНИК ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО е най-новото издание на Фондация „Българска памет“. То цели да запознае младежите с основите на стартирането на бизнес, като им загатне за многобройните възможности, които предлага самостоятелната заетост и ги мотивира с успешни примери за предприемачество в България. Наръчникът е практично и полезно пособие, в което ще намерите отговор на въпросите:

Какво представлява предприемачеството?

Какви умения и компетенции са нужни, за да си предприемач?

Защо е важно предприемачеството?

Какви са стъпките към успешен бизнес старт?

Публикуването на изданието е заключителна част на 3-дневен семинар под мотото „Младите хора – новата вълна предприемачи на 21-ви век“, което се проведе между 15 и 17 ноември 2017 г. През първия модул на семинара 30 младежи от Родопите преминаха през неформално обучение за придобиване на предприемачески компетентности, а през втория – бяха осъществени срещи с реализирали се предприемачи, с цел да се насърчат и вдъхновят младите хора към развитие на собствени идеи и предприемаческо мислене.  както и да получат полезна информация за предоставяни възможности за младежко предприемачество в България. 

Организатор на инициативата е Фондация „Българска памет“, а финансирането е по Национална програма за младежта (2016 – 2020), Министерство на младежта и спорта.

 

Изданието можете да изтеглите от тук: