“Моята България” с представяне пред преподавателите по история от област Шумен | Фондация Българска Памет
img

“Моята България” с представяне пред преподавателите по история от област Шумен

Д-р Милен Врабевски и авторите на „Моята България“ проф. Лизбет Любенова, проф. Пламен Павлов и проф. Пламен Митев представиха новото образователното издание пред близо 80 преподаватели по история в област Шумен. Срещата се състоя по покана на Регионален инспекторат по образованието – гр. Шумен с любезното съдействие на старши експерт Николай Русев.

Авторският екип сподели с учителите защо „Моята България“ е ценен помощник в преподаването на теми от българската история в дух на родолюбие и поощряване на аналитичното мислене и как би могло изданието да ги подпомогне в обучителния процес на подрастващите.

Изданието съдържа 51 теми, обхващащи историята на страната ни от Праисторията до Съвременността. В него наред с основните моменти от нашата история са включени и по-малко известни факти, събития и личности, които да провокират интереса и любознателността на читателя. Авторите са подбрали разнообразни източници, които разкриват кои са нашите предци, как са живели, кои са личностите, станали пример за подражание, защо имаме основание днес да се гордеем, че сме българи.

На срещата стана ясно, че през април, съвместно с ИГ „Просвета“ ще бъде организиран онлайн семинар като част от неприсъствените часове по обучителната програма „МОЯТА БЪЛГАРИЯ – нов ефективен инструмент за преподаване на теми от българската история в дух на родолюбие чрез насърчаване на самостоятелно мислене и развитие на аналитични умения“. Програмата е одобрена от министъра на образованието и науката и успешното и завършване води до присъждане на един квалификационен кредит на участниците – педагогически специалисти.