Млади иноватори и посланици на европейската идея от България, Албания и Сърбия придобиха умения и генерираха идеи за по-доброто дигитално и устойчиво бъдеще на Европа | Фондация Българска Памет
img

Млади иноватори и посланици на европейската идея от България, Албания и Сърбия придобиха умения и генерираха идеи за по-доброто дигитално и устойчиво бъдеще на Европа

Фондация Българска Памет проведе успешен младежки обмен с участници от Албания, България и Сърбия в рамките на проект съ-финансиран по Еразъм+: „По-добро дигитално и устойчиво бъдеще на младите хора в Европа, чрез насърчаване на многообразието и развитие на трансформативни умения, и умения на бъдещето“ [2020-1-BG01-KA105-078703]. Проектът се изпълнява в периода 17-21 май в НУЛЦ на БЧК Лозен, София, в партньорство със Сдружение ГЛАС, Република Сърбия и Дружеството за българо-албанско приятелство” (ДБАП), Албания.

Участниците в проекта преминаха през редица обучения, интерактивни упражнения, създадоха нови познанства и приятелства помежду си и се срещнаха с вдъхновяващи личности, от които научиха редица новости в областта на по-доброто дигитално и устойчиво бъдеще на младите хора в Европа.

Ето темите и акцентите от дискусиите със събеседници от неправителствения сектор, академичните среди и бизнеса:

Д-р Милен Врабевски, Председател на Фондация Българска Памет, Бизнес с мисия и социален отпечатък“:

„В условията на пандемия се изисква от всички ни да мислим нестандартно, да мислим за ближния и за нашите съседи. Всеки трябва да осъзнае своята роля, защото само тогава е в състояние да управлява и променя живота си, имайки уменията да работи с другите и за другите, изграждайки заедно бъдещето на държавите си и континента Европа“.

х.пр. д-р Моника Панайотова, катедра Международни отношения, УНСС-София, член на Консултативния съвет на Фондация Българска Памет, „Онлайн комуникация и анализ на съдържание в интернет. Социалните медии –нова форма на комуникация в интернет“:

„Използвайте възможността да споделите своето мнение в каква Европа искате да живеете и за каква Европа мечтаете в платформата за гражданско участие в конференцията за бъдещето на Европа: https://futureu.europa.eu/?locale=bg. Всеки от вас е важен за бъдещето на Европа и за съхраняване на нейните природни ресурси“,

Д-р Марина Стефанова, “CSR advice box”, „Корпоративна социална отговорност в контекста на устойчивото развитие“:

Всеки има роля в изграждането на по-устойчиво бъдеще и глобалните цели на ООН са ясен пример от къде, какво и с кого да започнем. “

Ясен Георгиев, Изпълнителен директор, Институт за икономическа политика, „Бизнес планиране на зелени предприемачески идеи“:

Предприемачеството е умението да се изправиш, поучиш и продължиш напред. Това е умението да се адаптираш към промените, които са най-естественото нещо, което се случва, те са част от пътя по който вървим. Необходимо е да проявите упоритост, инат и да имате фокус върху това, с което се занимавате. Предприемачеството на бъдещето трябва да бъде „зелено“, защото всеки иска да живее по-добре на една по-чиста планета.

Г-н Димитър Стоянов, платформа „Енергийна киберсигурност“, „Уменията на младия иноватор и предприемач в контекста на нисковъглеродната , кръгова икономика“:

„Консуматорското поведение от типа „произведи – използвай – хвърли“ ще е неприложимо в близко бъдеще. Изграждането на кръгова икономика е важна стъпка към постигане на глобалните цели на устойчивото развитие и резултатите, очаквани в рамката на екологичната политика на ЕС – Зелената сделка и превръщането на Европа в първия климатично-неутрален континент до 2050 г.“

Д-р Ламбев, бивш Координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС – 2018 г., „Възможности за младите хора в процеса на трансформация на икономиката на ЕС към Зелена икономика“

„Индивидуалният принос на всеки към опазването на околната среда и прехода към зелена икономика е от решаващо значение. Амбициозните цели на т.нар. Зелената сделка могат да бъдат постигнати само чрез промяна на начина на мислене и поведението ни.“

Г-жа Стиляна Ташева, макроикономически и политически анализатор Emerging Market Watch, „Умения на бъдещето в дигиталния свят – ключът за успешен преход към по-зелена Европа”:

„Технологиите опростяват процеса на работа, обединяват хората и позволяват да преодолеем съществуващите пред нас граници. Чрез тях биха могли да се изграждат мостове, а далечните места да стават по-близки. Те докосват всеки аспект от живота ни, правейки го по-лесен, по-добър и по-различен.“

След усърдната си работа в креативните сесии в рамките на петдневния младежки обмен, 60-те младежи от България,  Албания и Сърбия получиха сертификат за участие и сертификат Youth Pass, който им бе връчен от Живко Костуров, координатор проекти към Фондация Българска Памет, Хатидже Джурина, регионален координатор, Фондация Българска Памет и г-н Атанас Стоев, многоуважаван преподавател, директор на училище в община Доспат и носител на годишната награда за заслуги на Фондация Българска Памет.

Младите участници споделиха, че наистина Еразъм+ „променя живота и отваря съзнанието“ и отпътуваха от българската столица като млади иноватори и посланици на европейската идея в две от страните от Западните Балкани, извървяващи пътя на европейската интеграция.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.