Младежка конференция „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век | Фондация Българска Памет
img

Младежка конференция „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век

Днес стартира „Младежка конференция „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век” с над 100 участници на възраст между 15 и 30 г. от Югозападния регион на Република България.

 

Основна цел на събитието е, чрез структурен диалог между младите хора и отговорните за младежката политика, да се намерят потенциални решения на предизвикателствата на пазара на труда, свързани с т.нар. „Индустрия 4.0“ – дигитализацията и автоматизацията на икономиката в ХХI век.

 

Конференцията е в изпълнение на проект по програма Еразъм+ и ще бъде реализирана от 1 до 3 юли 2020 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст.

 

Сред имената, които ще уважат събитието са: г-жа Милена Дамянова, Председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно Събрание на Република България, г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, г-н Теодор Стойчев, Ръководител на Бюрото на Европейския парламент в България, г-н Ботьо Ботев – Общински съветник в Столичния общински съвет, Председател на Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба и Заместник-председател на Комисията по икономика и собственост, доц. д-р Светла Бонева – главен секретар на Факултет „Международна икономика и политика“, Университет за национално и световно стопанство (УНСС-София); Председател на Обществения съвет към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание, г-н Любомир Дренски – Старши експерт в дирекция “Младежки политики”, Министерство на младежта и спорта.

 

Младежката конференция бе открита от д-р Моника Панайотова, член на Консултативния съвет на Фондация Българска Памет. Тя отправи следните послания към участниците:

“В съвременния свят единственото постоянно нещо ще бъде промяната, затова бъдете постоянно готови за нея, както да я инициирате, така и да я управлявате и да развивате гъвкавост спрямо нея. Бъдещето на Европа и Европейския съюз изисква да мислим иновативно. На прага сме на нова индустриална революция, управлявана от информационни технологии от ново поколение;

За да се възползват обаче от възможностите, които предлагат технологиите, работодателите и държавите се нуждаят от висококвалифицирани специалисти, тъй като:40% от европейските работодатели днес информират, че не могат да намерят хора с подходящите умения; в бъдеще 9 от 10 работни места ще изискват цифрови умения; от 2020г. в Европа ще има 500 000 свободни работни места за професионалисти в областта на ИКТ.

 

Участниците и председателят на Фондация Българска Памет, бяха приветствани чрез поздравителен адрес от г-жа Милена Дамянова Председател на Комисията по образованието и науката в 44-то Народно Събрание на Република България, като акценти от него са както следва:

Всички вие, събрани днес тук, вече сте мечтатели, защото имате умението да виждате отвъд днешния ден, и това умение ще е в основата на нашето бъдещо развитие.

Способността на човек да се адаптира към дигиталното бъдеще е новото, следващо поколение умения, които ще бъдат полезни при търсенето и предлагането на подготвени кадри. Дигиталната трансформация е свързана повече с хората и по-малко с технологиите – не е важно дали можеш да си купиш нова технология, а дали можеш да я управляваш.

Скъпи млади приятели: Не се страхувайте да мечтаете, защото бъдещето принадлежи на дръзките мечтатели, на смелите предприемачи и на добре подготвените учени. не се страхувайте да бъдете различни и критични, отстоявайте мнението си! не се примирявайте с глупостта и  посредствеността! Нашето днес е вашето утре. Ще го съградим заедно – с нашия опит, упоритост и воля и с вашия ентусиазъм, младежка креативност и мотивация.“

Младите участници бяха приветствани чрез поздравителен адрес и от г-н Теодор Стойчев, Ръководител на Бюрото за връзка на Европейския парламент в България, като акценти от него са както следва:

„Справянето с проблемите на пазара на труда сред младежта в Европа е основен приоритет за Европейския парламент. Парламентът е напълно наясно, че различните аспекти на младежката заетост имат дълбоко влияние както върху хората, така и върху обществото и икономиката.

Инициативи като младежката конференцията имат ключов принос към текущите мерки, които Европейският съюз прилага за справянето с младежката безработица: Инициативата за младежка заетост, предложението към държавите членки на ЕС да установят схеми за „Гаранция за младежта“; Младежта в движение, посветена на мобилността на младите хора в Европа.“

В рамките на проект № 2019-2-BG01-KA347-062653: „Младежка конференция „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век”, финансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“, младите участници ще имат възможност през следващите дни от събитието да проведат младежки диалог с представители на национални и местни институции, да участват в симулации на междуведомствени работни групи, обществени обсъждания и Министерски съвет, както и да проведат сесии за ефективната комуникация и редица интерактивни игри.

Като резултат от проекта ще бъде изготвен „Справочник за кариерно ориентиране в професиите на бъдещето“.