Младежи от три държави се обучават върху изграждане на медийна грамотност и идентичност в Интернет | Фондация Българска Памет
img

Младежи от три държави се обучават върху изграждане на медийна грамотност и идентичност в Интернет

С интересни дискусии, интерактивни игри и вдъхновяващи лекции протекоха втория и третия ден от младежкия обмен на Фондация Българска Памет „Изграждане на медийна грамотност и идентичност на младите в Интернет“,  съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, който за порежда в хотел „Банкя Палас“

Младежите от Р България, Р Молдова и Р Северна Македония обсъдиха заедно общозначими социални каузи, иновативни идеи и въпроси, отнасящи до лидерството, дигиталното пространство и разгледаха дезинформацията, като една от модерните заплаха за демокрацията в Европейския съюз.

В изминалите дни на обученията гост-лекторите на събитието бяха Лазар Радков, инициатор на кмапанията „Капачки за бъдещето“, Кристиян Костадинов, експерт „Европеистика“, Жустин Томс, медиен експерт и Георги Станков, психолог и обучител. Всеки един от тях, успя да мотивира участниците чрез личния си пример.

С Лазар Радков, инициатор на кампанията „Капачки за бъдещето“, объдиха темата за социалните каузи в Интернет. Той се обърна към участниците с призива, че, ако искат да живеят в едно по-доброобщество , те трябва да са хората, които да направят промяната.

Кристиян Костадинов, експерт „Европеистика“, представи темата за „Дезинформацията, модерната заплаха за демокрацията в ЕС“. Той подчерта, че чрез новите технологии дезинформацията придобива доста застрашителна сила и борбата с нея продължава да бъде глобална политика. Участните се запознаха с темата „Как комуникират новите лидери в дигитална среда?“ Работата с дигиталните канали е като бягане на дълги разстояния. За да се справиш – трябва да бъдеш постоянен, трябва да имате хубава идея, да бъдете много смели и проактивни, за да успеете в това, което следвате”, сподели пред младежите г-жа Томс.

Героги Станков, психолог и обучител фокусира вниманието на участниците по темата „Социални и емоционални аспекти на идентификация и функционирането чрез дигитален образ“. Той посъветва младите участници да бъдат съсредоточени върху себе си, върху развитието си в емоционалната, социалната психологическата духовната и всяка друга сфера, върху целите и ценностите си, да бъдат добри хора, да показват добър пример и да предават положителна енергия на хората около тях.

Проект  № 2020-2-BG01-KA105-079338 се изпълнява от Фондация Българска Памет в партньорство с “Община на българите в Гагаузия“ гр.Комрат Република Молдова и „Сдружение за Македонско-Българско приятелство” гр. Битоля, Република Северна Македония.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.