Младежи, от Република България, Република Македония (БЮРМ) и Република Молдова, участват в проект на Фондация Българска Памет, по програма „Еразъм+“ | Фондация Българска Памет
img

Младежи, от Република България, Република Македония (БЮРМ) и Република Молдова, участват в проект на Фондация Българска Памет, по програма „Еразъм+“

В периода 14 – 18 ноември 2016 г., в град София, Фондация Българска Памет реализира проект: „Изграждане на предприемаческа култура сред младите хора“, съ-финансиран по програма „Еразъм+“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“. Целева група по проекта са младежи, на прехода между средно и висше образование и студенти, 30 на брой, от Република България – страна – членка на ЕС, от Република Македония (БЮРМ) – страна кандидат-членка на ЕС и от Република Молдова – страна, подписала Споразумение за Асоцииране в рамките на Политиката на ЕС за добросъседство.

Чрез изпълнението на петдневния обмен, Фондацията цели да постигне, чрез методи на неформално образование, следните резултати сред младежите: 1)  да придобият предприемачески умения, полезни както за създаване на самостоятелен бизнес, така и за проява на  предприемчивост във вече съществуващи организации/фирми; 2) да бъдат подпомогнати в тяхната кариерна ориентация, разглеждайки предприемачеството от гледна точка на бизнеса, НПО сектора и образованието, представляващи ключови компоненти на предприемаческата екосистема, разработена от Babson College.

img_9244

Програмата на първия ден от проекта стартира с игра за разчупване на ледовете: “Speed meeting”, по време на която младежите си задаваха опознавателни въпроси, с цел откриване на прилики помежду си и развиване на умения за работа в екип. Младежите формираха сами свои правила за добро поведение, които да спазват до края на обмена. По този начин в тях бе “събудено” чувство за отговорност и самодисциплина, необходими им в процеса на личностно израстване. Екипът на Фондацията представи, пред участниците, презентация: „Еразъм+ – променя живота, отваря съзнанието и какво е Youthpass?”, чрез която се запознаха с интересна и полезна информация за програма “Еразъм+” и възможностите, които предоставя за младите хора, както и за уменията и компетенциите съгласно сертификата  Youthpass и неговото приложение.

20161115_100359

В рамките на втория ден, младежите посетиха интересни компании и институции, опериращи в сферата на: медицината, IT индустрията и образованието. Първата среща на участниците бе с младия екип на Медицински център „Комак Медикал”, който е най-големият изследователски център в Югоизточна Европа и гарантира бързо, ефективно провеждане и ръководене на клинични изпитвания Фаза I. Целта на посещението бе младежите да се запознаят с дейността на компания с европейско измерение, оперираща на територията на Република България, Република Македония (БЮРМ) и Република Молдова, като имаха възможност да се докоснат до успешни примери за връзката между наука и бизнес, водеща до появата на иновации с висока добавена стойност за икономиката и обществото. Също така, бе проведена дискусия с млади лаборанти, които споделиха какво ги вдъхновява в тяхната професия и разказаха повече за фазите, през които минава тестването на едно лекарство преди да стигне до пазара.

20161115_111923

След това, участниците проведоха среща-дискусия: „Мисия IT таланти”, която се осъществи в „Империя Онлайн“ – българска компания за разработка и разпространение на компютърни и мобилни игри. Целта на посещението бе младежите да зададат своите въпроси към екипа на IT компанията, как техните мечти се превръщат в мечти на “Империята”, като сред екипа имаше представители от Република Македония и Република Молдова. Изпълнителният директор на “Империя Онлайн” и член на УС на БАСКОМ – г-н Доброслав Димитров направи презентация пред младите хора, поставяйки акцент върху важността на “вътрешните предприемачи” в една компания, както и върху разликата между т.нар “аналогов” и “цифров” предприемач. В дискусия, участниците обсъдиха проект „IT talents”, който се стреми към стимулиране и подпомагане на сектора, давайки своя принос към израстването на младите хора в България, като успешно завършилите курсисти получават възможност за работа на трудов договор във водещи IT компании. Чрез посещение на самите отворени пространства в компанията, стимулиращи творческото мислене, в младежите бяха формирани определени предприемачески нагласи и страст да рисуват и създават креативни неща, осъзнавайки връзката “изкуство-бизнес” чрез ICT инструменти.

Денят продължи със среща – дискусия: „Компас”, в ЧСУ „Цар Симеон Велики”, където и.д. директор г-жа Катя Илиева сподели, че идеята залегнала в основата на училището е постигането на преход между Златния век на българската култура и съвремието, свързано с новите технологии и предприемачеството. Там, участниците получиха кариерна ориентация в сферата на образованието, акцентирайки върху необходимостта от предприемчивост в педагогиката. Също така, младежите бяха информирани за добрите практики в областта на образованието, чрез представяне на иновативни методи на преподаване, включващи IT технологии, повече мобилност и неформално обучение. Някои от участниците се припознаха като бъдещи преподаватели.

Програмата приключи с провеждането на панел: “Моята мечтана работа”, по време на който младежите представиха своите идеи, с които са били избрани за участие, дискутираха и определиха най – иновативните и атрактивни сред тях.

Третият ден стартира с интерактивна сесия: “Blind Director”, инструменти на SALTO YOUTH, акцентираща върху работата в екип, взимането на общи решения и проявяването на креативност.

img_9536

След това, с младежите бе проведена сесия: “Защо е важно обучението по предприемачество?”. Г-н Искрен Кръстев, председател на УС на GEM България, представи на младежите методологията на организацията, позволяваща да се проследи какво е въздействието на образованието и обучението по предприемачество върху нивото на осведоменост и желанието за стартиране на бизнес от отделните лица. Също така, на участниците им бяха представени ползите от обучението по предприемачество, включващо неформални методи на придобиване на знания и умения. Акцент бе поставен и върху значимостта за стартиране на предприемаческа дейност от младите хора – решение, което те взимат на база по-добра информираност и формирано знание, както и на налични ролеви модели и увереност в уменията си, а не на моментно желание да се държат предприемчиво.

img_9559

Програмата продължи със среща – дискусия: “Най-ценното умение, което притежава всеки предприемач”, по време на която младежите се запознаха със “StartItSmart” – организация, създадена да разпространява и развива предприемаческия начин на мислене, докато подкрепя младите хора да стартират собствен бизнес. Г-н Петър Шарков, основател на „StartItSmart” и съосновател на компанията „Mind Mapping”, постави акцент върху връзката математика – изкуство, която се създава чрез мисловни карти – своеобразен “наръчник” за развитие на умствения потенциал на хората, стимулиращи две изключително фундаментални функции на мозъка – памет и креативност. “Тези две функции са основен двигател във всичко, което правим – в образованието, в бизнеса и дори в личния живот. Подобрявайки функциите на мозъка си подсигуряваме постоянно развитие, което винаги води до по-добри резултати”, подчерта г-н Шарков.

img_9634

Денят приключи със сесия: „Медии и предприемачество“. Г-жа Елена Розберг, журналист и г-н Иван Кънчев, Сдружение „Българска история“ разказаха на младежите повече за интернет революцията и как тя променя медийната картина и предприемаческата екосистема, като акцентираха върху т.нар. “влогари”, силата на социалните мрежи и дигиталните платформи. Също така, на участниците бяха представени вдъхновяващи видео материали за успешни и млади дигитални предприемачи.

Част от дейностите, които ще бъдат реализирани до края на младежкия обмен са: симулационно упражнение “Създаване на социално предприятие”, инструмент SALTO YOUTH; интерактивна сесия „ Моделът за успех“, с участието на д-р Милен Врабевски, в качеството му на управител на „Комак Медикал“ ЕООД; сесия „Първи стъпки към успешна кариера“.

В последния ден от мероприятието, на младежите, ще бъдат раздадени сертификати за участие в обмен по програма „Еразъм+“. Ще бъде проведена и интерактивна сесия: „City Treasurer”.