Междинна координационна среща по проект “Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура” | Фондация Българска Памет
img

Междинна координационна среща по проект “Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура”

Фондация Българска Памет, Сдружение „Глас“ Босилеград  и „Сдружение за Македонско- българско приятелство“ гр.Битоля реализираха междинна координационна среща в рамките на проект “Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез творчество и култура” 2020-1-BG01-KA227-YOU-095019, КД2, програма „Еразъм+“. Работната среща се състоя в гр. Битоля, Република Северна Македония в периода 7-9 септември 2022г.

Основната ѝ цел бе партньорите да обсъдят постигнатите резултати по изпълнението на проекта до момента, както и детайли по работата върху изработката на интелектуалните продукти – онлайн платформа; Иновативна методика за развитие на предприемчивост и креативност, чрез творчески и културен инструментариум; Образователни видеоклипове, базирани на иновативната методика.

В рамките на проекта предстои провеждане на седемдневен културен фестивал в гр. София, чиято програма бе дискутирана по време на срещата.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.