МБЦ, Великотърновски университет – семинар за езикова квалификация | Фондация Българска Памет
img

МБЦ, Великотърновски университет – семинар за езикова квалификация

Фондация Българска Памет спонсорира семинар за повишаване на езиковата квалификация на 15 преподаватели и директори от детски градини с преподаване на български език от Тараклийска област, Р. Молдова.  Двуседмичният семинар се проведе от 15 до 26 септември в Международния българистичен център към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Програмата на семинара включва специализиран курс по методика на българския език и литература, както и лекции по българска история, етногенезис и етнокултурно наследство. Обучението завършва с полагане на изпит за ниво, и издаване на сертификати в съответствие с Общата европейска езикова рамка.

През април тази година, със съдействието Тараклийския университет, Р. Молдова – единственият български университет зад граница, Фондация Българска Памет организира кръгла маса с представители на българската общност, НПО и преподаватели от училищата и детските градини с преподаване на български език в Тараклийска област. Идеята за спонсориране на семинар за повишаване на езиковата квалификация за преподаватели по български език е продължение на инициативите на Фондацията за интеграция на диаспората, укрепване на българското самосъзнание сред учащите и събуждане на интерес за продължаване на образованието им в България.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

МЕЖДУНАРОДЕН БЪЛГАРИСТИЧЕН ЦЕНТЪР