Лектори от света на предприемачеството вдъхновиха младежите на семинара на Фондация Българска Памет | Фондация Българска Памет
img

Лектори от света на предприемачеството вдъхновиха младежите на семинара на Фондация Българска Памет

Фондация Българска Памет отбеляза успешен финал на семинара „Формиране на еко-начин на мислене и инициативност сред младите хора“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, който се проведе в град Банкя.

Събитието събра 60 младежи от България, Сърбия и Молдова, които имаха възможност да присъстват на срещи с вдъхновяващи и успешни личности, да получат нови знания, както и да развият отговорно отношение и самосъзнание за опазването на околната среда.

По време на семинара младежите се срещнаха с  г-н Лазар Радков, инициатор на кампанията „Капачки за бъдеще”, с когото обсъдиха темата за екологичния начин на живот. Заедно с участниците той проведе сесия за разработване на кампании за опазване на природата и екологосъобразен начин на живот.

Вдъхновяващите лекции продължиха с разглеждане на Европейската зелена сделка 2030 г. и климатичната неутралност като цел на Европейския съюз до 2050 г.. Това се случи с помощта на г-н Георги Стефанов от WWF, България.  Под негово менторство бе проведена и сесията „Европа и нашето зелено бъдеще с нея“, в която участниците бяха разделени на групи. Те влязоха в ролята на представители на правителството, синдикатите и природозащитните организации, ставайки участници в Консултативния съвет на Министерския съвет за Зелената сделка. Целта на ролевата игра е да обсъдят как икономически да трансформират най-големия въгледобивен регион на България – Стара Загора до 2030 г., така че той да спре добива на въглища до тогава и да реализира енергийните и икономически алтернативи.

В рамките на настоящата сесия участниците се срещнаха и с д-р Моника Панайотова, член на Консултативния съвет на Фондация Българска Памет, която представи пред младежите устойчивите цели на ООН, поставяйки фокус върху предизвикателството на климатичните промени и породената от тях нужда от радикална транформация в икономиката и обществото и готовността на ЕС да бъде двигател на тази трансформация. Д-р Панайотова насочи вниманието на младите участници към кръговата и нисковъглеродна икономика, както и отговорността на всеки един от нас в този процес. Основна част от презентацията й бе посветена на философията на Ивон Шуинар и вдъхновяващия пример на създадената от него компания “Патагония”, която е изградена върху принципа, че “Всеки един от нас е част от проблема, но може да бъде и част от решението”.

Сред менторите през четвъртия ден от семинара беше и г-жа Марияна Хамънова, съосновател и управляващ съдружник на „Клийнтех“ България.

„Зелената сделка на Европейския съюз е изключително комплексна тема. Тя не зависи от решението на даден стартъп или конкретна индустрия. Търси се надграждащият характер на допълняемостта“, сподели тя пред участниците и допълни, че у нас има достатъчно зелени идеи що се касае до стартъпите, а техните силни страни зависят много от екипите им.

Четвъртият ден приключи с лекция на тема „Как да формираме обективно мнение по даден въпрос”, водена от психолога Ирена Соколова. Тя запозна младежите с психологическата манипулация като вид социално влияние, което цели промяна на възприятието или поведението на другите чрез тайни и нечестни тактики.

В края на семинара всички участници получиха сертификати „Youthpass“, представляващи инструмент на Европейската комисия за валидиране на компетентности, придобити с методите на неформалното образование, който може да им послужи за референция в тяхната последваща образователна и професионална реализация.

 
* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.