Кръгът “Comac” | Фондация Българска Памет

Кръгът “Comac”

Комак Медикал е най-голямата научно-изследователска организация в Югоизточна Европа. Дейността ѝ е свързана с разработване, управление и контрол на проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност в клиничната медицина. Компанията разработва научни проекти в 28 държави, покриващи Европа, Азия и Америка. Комак Медикал, начело с нейния основател, собственик и директор д-р Милен Врабевски, са двигател на много дейности, свързани не само с клиничните проучвания, но и с корпоративната социална активност и отговорност.
Касто рзултат от успешното развитие на компанията, д-р Врабевски основава и други успоредни структури в сферата на консултациите, благотворителността, както и такива, свързани с поддръжката и създаването на кадри. Всички те са част от голямото цяло, което ние наричаме „Кръгът Комак“.

  • Фондация Българска Памет е най-дългогодишната субструктура, произлязла от кръга Комак и създадена с цел да помага да подобрим средата, в която живеем и работим, осъществявайки съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България и равнопоставеност на диалога между културите. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие. Петте основни приоритета на фондацията са родолюбие, демография, общество и образование.
  • От Комак Медикал произлиза и образователният комплекс „Цар Симеон Велики“, който включва детска ясла, две частни детски градини, частно основно училище, гимназия и център за обучение на учители. Създаването на Частно основно училище „Цар Симеон Велики“ и Частна детска градина „Росица“ е строго програмирано действие, целящо затваряне на кръга на инвестиционния поток на компанията. „Като научноизследователска компания, в дългосрочен план ние се нуждаем от добре подготвени и мотивирани кадри, с интерес да се развиват и в тази сфера. Основната мисия на ЧОУ „Цар Симеон Велики“ е стремежът ни да играждаме свободни и отговорни млади българи, които да мислят градивно и новаторски, да превръщат идеите в действия, да планират и постигат цели. Запознаваме децата с предизвикателствата на новия век, възпитавайки у тях финансова грамотност, предприемачество, екипност и жажда за владеене на чужди езици. Работим за това учениците да излизат от училището като напълно завършени, активни личности, подготвени за живота и съпътстващите отговорности, разказва д-р Врабевски за идеята, която стои зад съзадаването на образователната структура.
  • Inno Advisers е собственост на Комак Медикал и има за цел да бъде нещо повече от стандартна консултантска компания. Тя е ориентирана към разработването на проекти, които допринасят за средата, в която живеем, бизнеса и гражданското общество. Проекти, акцентиращи върху иновациите, развиващи се и разкриващи иновативния потенциал на бизнеса, неправителствените организации, учените и младите хора, водещи до устойчиви резултати и допринасящи за средата, в която живеем, към образованието и развитието на младите хора, към растежа и конкурентоспособността на нашата икономика.
  • Intelligent Music Project е може би най-атрактивният проект, произтичащ изцяло от любовта към музиката на собственика на Комак Медикал. Музикалната супергрупа е създадена и продуцирана от д-р Милен Врабевски. Intelligent Music Project недвусмислено затваря кръга на Comac Medical, прибавяйки изключителна добавена стойност към дейността на д-р Врабевски – чрез музиката и посланията в текстовете на групата, които са изцяло негово творение. В шестте албума на групата до момента участие взимат едни от най-забележителните рок музиканти в света – Сймън Филипс ( ТОТО/ Protocol), Джон Лоутън ( Uriah Heep, Lucifer’s friend), Джоузеф Уилямс (ТОТО), Рони Ромеро ( Rainbow), Джон Пейн ( Asia), Bobby Rondinelli (Rainbow, Black Sabbath), Todd Sucherman (Styx), Карл Сентанс (Nazareth), Ричард Грисман (River Hounds) и др.
  • Създаването на Intelligent Music Project е част от общата кауза, която има и образователен ефект – и то не по-малък от този на семинарите, които Фондация Българска Памет организира. Музиката на д-р Врабевски и Intelligent Music Project е музика с послание. Тя си поставя за цел да остави нещо след себе си, да покаже на света, че в България може да се създаде музикален продукт на световно ниво.