КОНКУРС ЗА ПРОЕКТНА ИДЕЯ “Младите – иноватори на бъдещето” | Фондация Българска Памет
img

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТНА ИДЕЯ “Младите – иноватори на бъдещето”

ПОКАНА

За участие в конкурс за селекция на участници по проект 2017-2-BG01-KA105-036427

“Насърчаване на иновативното, креативно и аналитично мислене като фактор за младежка заетост”

Фондация “Българска памет”, Република България в партньорство със Сдружение за Македонско- Българско приятелство, гр. Битоля, Република Македония (БЮРМ) и
„Община на българите в АТО Гагаузия“, Република Молдова, изпълнява проект 2017-2-BG01-KA105-036427, “Насърчаване на иновативното, креативно и аналитично мислене като фактор за младежка заетост”финансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”. Проектът си поставя, като основна цел, чрез форми на неформално обучение, да изгради в 45 младежи умения за по-лесната адаптация на пазара на труда, поставяйки фокус върху развитието на иновативно, креативно и аналитично мислене.

В тази връзка, обявяваме конкурс за проектна идея : “Младите – иноватори на бъдещето”

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез попълване на бланка : “Младите – иноватори на бъдещето”

Кой може да участва? 

Конкурсът е насочен към младежи на възраст от 17-19г. от Югозападна и Североизточна България, Молдова и Македония.

Защо? 

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода 12-16 март 2018г.

До кога? 

Моля, в срок до 23 феврури 2018 г., на ел. адрес: info@bgmf.eu, да изпращате попълнената бланка “Младите – иноватори на бъдещето”.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42