Конкурс за есе на тема: „Предприемачите – мечтателите на 21-ви век в 1000 думи” | Фондация Българска Памет
img

Конкурс за есе на тема: „Предприемачите – мечтателите на 21-ви век в 1000 думи”

В рамките на проект 2017-1-BG01-KA105-035519: „Насърчаване на предприемачеството и финансовата грамотност с цел преодоляване на младежката безработица” Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани” Програма „Еразъм +”

Фондация Българска Памет обявява конкурс на тема: “Предприемачите – мечтателите на 21-ви век в 1000 думи“ в рамките на проект по Еразъм+.

Ако:
• си на възраст между 15 и 24г.
• идваш от Югозападния и Североизточния регион на Република България, Република Сърбия или Република Молдова,
ще очакваме до 19 май, 2017г. твоите идеи и предложения по горепосочената тема на адрес info@bgmf.eu, като единственото ограничение е да е в рамките на 1000 думи. Казват също, че една снимка казва много повече от хиляда думи, така, че ако прецениш, че са ти нужни повече, възползвай се и изпрати снимка, визуализация, арт послание.

Селектираните участници ще имат възможност в периода 5-9 юни 2017г. в гр. София да участват в мероприятие с млади хора от България, Сърбия и Молдова, с които ще обсъждат и научат повече чрез форми на неформално образование как да реализират успешно своята предприемаческа идея, как да спестяват и инвестират, как да правят анализ на пазара и своя бизнес план, какви са възможностите за младежка мобилност, образование и професионално развитие на младите предприемачи в Европа.

Проектът 2017-1-BG01-KA105-035519 е финансиран по Програма Еразъм+, Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани” и се реализира в партньорство с сдружение „ГЛАС”, гр. Босилеград, Република Сърбия и “Община на българите в Гагаузия”, с. Kирсово, Гагаузия.

1000words_