Конкурс за есе на тема: “Моят личен принос за опазването на околната среда” | Фондация Българска Памет
img

Конкурс за есе на тема: “Моят личен принос за опазването на околната среда”

ПОКАНА

за участие в конкурс за селекция на участници по проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма „Еразъм +“

Фондация Българска Памет и „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“ гр. Битоля, Република Северна Македония изпълняват проект № 2023-1-BG01-KA151-YOU-000122741, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1.

В рамките на проекта ще се проведе петдневен младежки обмен на тема “Формиране на “зелен” начин на мислене чрез изграждане на кръгова и нисковъглеродна икономика”

В тази връзка обявяваме конкурс за есе на тема „Моят личен принос за опазването на околната среда

 Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст от 15-24 г. от Югозападна България и Република Северна Македония.

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода 17-21.06.2024 г.

До кога?

Моля, в срок до 5.06.2024 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров на: info@bgmf.eu

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.