Конкурс за есе на тема „Моята идея за успешен бизнес с грижа за обществото и природата “ | Фондация Българска Памет
img

Конкурс за есе на тема „Моята идея за успешен бизнес с грижа за обществото и природата “

ПОКАНА

за участие в конкурс за селекция на участници по проект  № 2019-3-BG01-KA105-077870, съфинансиран по програма „Еразъм +“

Фондация Българска Памет (Р. България), в партньорство с „Дружеството за българо- албанско приятелство“(Корча, Р. Албания) и “Община на българите в Гагаузия“ (гр.Комрат Р.Молдова), изпълнява проект  № 2019-3-BG01-KA105-077870, „Изграждане на споделени ценности и компетентности в младите чрез социално предприемачество и екология“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Проектът си поставя за основна цел, с помощта на 5-дневен младежки обмен, 60 участници от България, Молдова и Албания на прехода средно/висше образование, разглеждайки предприемачеството и екологията в социален контекст, да изградят споделени ценности, умения и компетентности, чрез които да спомогнат за:*професионалната интеграция и социалното включване на младите хора;*опазването на околната среда като осъзнат ежедневен избор и модел на поведение. Събитието ще се осъществи в рамките на 5-дневен младежки обмен в гр. София, България.

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе на тема Моята идея за успешен бизнес с грижа за обществото и природата

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст от 15-24 г. от Югозападния район на България, Р. Албания и Р. Молдова.

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода 20-24 юли 2020 г.

До кога?

Моля, в срок до 5 юли 2020 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42.