Конкурс за есе на тема „Моята гледна точка за успешна бъдеща кариера“ | Фондация Българска Памет
img

Конкурс за есе на тема „Моята гледна точка за успешна бъдеща кариера“

ПОКАНА

за участие в конкурс за селекция на младежи по проект № 2019-2-BG01-KA347-062653 „Младежка конференция „Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век”

 

Фондация Българска Памет, Република България, ще проведе в периода 9-11 март 2020 г. в гр. София, младежка конференция на тема: “Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век”“, съфинансирана по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките. Проекти за младежки диалог“.

 

В тази връзка обявяваме конкурс за есе със заглавие:

„Моята гледна точка за успешна бъдеща кариера“,

в който могат да участват млади хора, на възраст между 15 и 30 години от Югозападния регион на страната, с изразена висока мотивация и интерес по темата.

Основна цел на проекта е, чрез структурен диалог между младите хора и отговорните за младежката политика, да се намерят потенциални решения на предизвикателствата на пазара на труда, свързани с т.нар. „Индустрия 4.0“ – дигитализацията и автоматизацията на икономиката в ХХI век.

Моля, в срок до 20 февруари 2020 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате Вашите творби.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров – координатор на проекта, на тел.: 02/ 822 33 42.