Конкурс за есе на тема “Моята визия за европейското дигитално и устойчиво бъдеще” | Фондация Българска Памет
img

Конкурс за есе на тема “Моята визия за европейското дигитално и устойчиво бъдеще”

Конкурс за есе на тема „Моята визия за европейското дигитално и устойчиво бъдеще”“

ПОКАНА

за участие в конкурс за селекция на участници по проект  № 2020-1-BG01-KA105-078703, съфинансиран по програма „Еразъм +“

Фондация Българска Памет в партньорство с „Дружеството за българо- албанско приятелство“ гр. Корча, Р. Албания и сдружение “ГЛАС“ гр. Босилеград, Р. Сърбия, изпълнява проект №2020-1-BG01-KA105-078703, „По-добро дигитално и устойчиво бъдеще на младите хора в Европа, чрез насърчаване на многообразието и развитие на транформативни умения, и умения на бъдещето“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Проектът си поставя за основна цел, чрез методите на неформалното образование, да развие у 60 младежи на възраст 15-24г. от Р.България, Р.Сърбия и Р.Албания  3 от 8 компетенции на Youthpass, именно Ключова компетентност (4)„Дигитална компетентност“, Ключова компетентност (7) „Инициативност и предприемачество“ и (6) „Социални и граждански компетенции“. Тези компетенции най-пълно съответстват на предвидените за развитие по проекта умения: трансформативни умения, трансверсалното умение „предприемачество“ и критично мислене.

 Събитието ще се осъществи в рамките на 5-дневен младежки обмен в гр. София, България.

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе на тема „Моята визия за европейското дигитално и устойчиво бъдеще

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст от 15-24 г. от Р. България, Р. Албания и Р. Сърбия.

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода  17-21 май 2021 г.

До кога?

Моля, в срок до 30 април 2021 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42.

* Провеждането на младежкия обмен зависи от епидемичната обстановка, както и от наложените ограничения в Република България, Република Сърбия и Република Албания.