Конкурс за есе на тема “Как дигиталното предприемачество може да подобри живота в моята местна общност?” | Фондация Българска Памет
img

Конкурс за есе на тема “Как дигиталното предприемачество може да подобри живота в моята местна общност?”

ПОКАНА

за участие в конкурс за селекция на участници по проект 2020-2-BG01-KA105-079093, съфинансиран по програма „Еразъм +“

Фондация Българска Памет (Р. България), в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство (гр. Битоля, Р. Северна Македония) и „Дружество за българо- албанско приятелство“ гр.Корча, Република Албания изпълнява проект № 2020-2-BG01-KA105-079093 „Дигитално предприемачество и медийна грамотност на младите“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Проектът си поставя за основна цел, с методите на неформалното образование, да спомогне участниците да развият специфични предприемачески и дигитални компетенции.

Събитието ще се осъществи в рамките на 5-дневен младежки обмен в гр. София, България.

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе на тема Как дигиталното предприемачество може да подобри живота в моята местна общност?

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст от 15-24 г. от Р. България, Р. Северна Македония и Р. Албания

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода 12-16 април 2021 г.

До кога?

Моля, в срок до  4 април 2021г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета.

* Провеждането на младежкия обмен зависи от епидемичната обстановка, както и от наложените ограничения в Република България, Република Северна Македония и Република Албания.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42.