Конкурс за есе на тема “Зеленото бъдеще на Европа е в моите ръце” | Фондация Българска Памет
img

Конкурс за есе на тема “Зеленото бъдеще на Европа е в моите ръце”

ПОКАНА

 

За участие в конкурс за селекция на участници по проект № 2019-2-BG01-KA105-062629

 

Фондация Българска Памет (Р. България) в партньорство със Сдружение „ГЛАС”(гр. Босилеград, Република Сърбия) и „Община на българите в АТО Гагаузия“, (Република Молдова) изпълняват проект „Зелено предприемачество за устойчиво развитие и социално включване на младите“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Проектът си поставя за цел, чрез 5-дневен младежки обмен, 60 участници от България, Молдова и Сърбия на прехода между средно и висше образование да развият еко-предприемачески умения в контекста на трансформацията към кръгова и нисковъглеродна икономика, както и да подобрят своята медийна грамотност и критично мислене срещу дезинформацията за изменението на климата, допринасяйки за: *социалното включване и повишаването на младежката заетост; *постигането на устойчиво социално-икономическо развитие,основано на грижа за природата.

 

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе на тема „Зеленото бъдеще на Европа е в моите ръце“ ;

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на кратко мотивационно есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към младежи на възраст от 15-24г. от Р.България, Р.Сърбия и Р.Молдова.

Защо? 

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода 10-14 февруари, 2020г.

До кога? 

Моля, в срок до 26 януари, 2020 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета на тема „Зеленото бъдеще на Европа е в моите ръце“

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42.