Конкурс за есе на тема: “Дезинформацията-модерната заплаха за демокрацията в ЕС?” | Фондация Българска Памет
img

Конкурс за есе на тема: “Дезинформацията-модерната заплаха за демокрацията в ЕС?”

 

ПОКАНА

за участие в конкурс за селекция на участници по проект № 2020-2-BG01-KA105-079338,  съфинансиран по програма „Еразъм +“

 

Фондация Българска Памет в партньорство със „Сдружение за Македонско-Българско приятелство“гр. Битоля, Република Северна Македония и „Община на българите в АТО Гагаузия“гр.Комрат, Република Молдова изпълнява проект № 2020-2-BG01-KA105-079338, „Изграждане на медийна грамотност и идентичност на младите в Интернет“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Проектът си поставя за основна цел чрез методите на неформалното образование да развие в 60 младежи умения за критично мислене, медийна грамотност и изграждане на идентичност в интернет.

Събитието ще се осъществи в рамките на 5-дневен младежки обмен в гр. София, България.

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе на тема “Дезинформацията-модерната заплаха за демокрацията в ЕС?“

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст от 15-24 г. от Рeпублика България, Република Северна Македония и Република Молдова

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода  14-19.03. 2022 г.

До кога?

Моля, в срок до 20.02. 2022 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42.

 

Провеждането на младежкия обмен зависи от епидемичната обстановка, както и от наложените ограничения в Република България, Република Северна Македония и Република Молдова.

 
* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.