Конкурс за есе на тема „„Бъдещето на Европа и младите хора – умения и професии на утрешния ден“ | Фондация Българска Памет
img

Конкурс за есе на тема „„Бъдещето на Европа и младите хора – умения и професии на утрешния ден“

 

ПОКАНА

за участие в конкурс за селекция на участници по проект No 2019-1-BG01-KA105-061425, съфинансиран по програма „„Еразъм +“

 

Фондация Българска Памет (Р. България), в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство (гр. Битоля, Р. Северна Македония) и “Grupa liberalnih, ambicioznih i solidarnih” – GLAS (гр. Босилеград, Р. Сърбия), изпълнява проект No 2019-1-BG01-KA105-061425, „Стимулиране на младежката заетост и свързаност между младите хора от ЕС и Западните Балкани чрез придобиване на бизнес умения и кариерна ориентация за професиите на бъдещето”, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Проектът си поставя за основна цел 60 участници от Република Северна Македония, Сърбия и България на прехода между средно и висше образование да изградят комплекс от дигитални, меки и бизнес умения, допринасящи за:*образователната им и кариерна ориентация в контекста на професиите на бъдещето и, респективно, за *повишаване нивата на младежка заетост и *свързаност на младите хора на Балканите. Събитието ще се осъществи в рамките на 5-дневен младежки обмен в гр. София, България.

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе на тема „Бъдещето на Европа и младите хора – умения и професии на утрешния ден“.

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: info@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст от 15-24 г. от Р. България, Р. Северна Македония и Р. Сърбия.

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода 07-11 октомври, 2019 г.

До кога?

Моля, в срок до 17 септември 2019 г., на ел. адрес: info@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42.