Конкурс за есе на тема “Аз мисля и действам в зелено” | Фондация Българска Памет
img

Конкурс за есе на тема “Аз мисля и действам в зелено”

 

ПОКАНА

за участие в конкурс за селекция на участници по проект  № 2020-2-BG01-KA105-079095, съфинансиран по програма „Еразъм +“

Фондация Българска Памет в партньорство с „Община на българите в АТО Гагаузия“ гр. Комрат, Република Молдова и сдружение “ГЛАС” гр. Босилеград, Република Сърбия изпълнява проект 2020-2-BG01-KA105-079095, „Формиране на еко-начин на мислене и инициативност сред младите хора“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Проектът си поставя за цел, чрез методите на неформалното обучение, 60 участници от България, Молдова и Сърбия да развият трансверсални умения за предприемчивост, инициативност, комуникация, лидерство, управление на времето, критично мислене, адаптивност и работа в екип, приложими в последващата им реализация на пазара на труда.

Ще насърчи в младежите еко-начин на мислене, отговорно отношение и самосъзнание за опазване на природата.

Събитието ще се осъществи в рамките на 5-дневен младежки обмен в гр. София, България.

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе на тема „Аз мисля и действам в зелено.“

Как да участвам?

Кандидатстването в конкурса се осъществява чрез разработване на есе по зададената тема, което следва да бъде изпратено на електронна поща: myeurope@bgmf.eu в указания срок.

Кой може да участва?

Конкурсът е насочен към млади хора на възраст от 15-24 г. от Югозападна България, Молдова и Сърбия.

Защо?

Селектираните участници ще имат възможност да участват в младежки обмен, който ще се проведе в град София в периода  2-6 август 2021 г.

До кога?

Моля, в срок до 18 юли 2021 г., на ел. адрес: myeurope@bgmf.eu, да изпращате Вашите есета.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42.