Конкурс за есе “Моята мечтана професия на бъдещето” | Фондация Българска Памет
img

Конкурс за есе “Моята мечтана професия на бъдещето”

ПОКАНА

за участие в конкурс за селекция на младежи по проект „Уменията и професиите на бъдещето – гледната точка на младите за по-добро образование и заетост“  (2019-1-BG01-KA347-061600 )

Фондация Българска Памет, Република България ще проведе, в периода 15-17 юли 2019г. в гр. София, форум на тема: „Уменията и професиите на бъдещето – гледната точка на младите за по-добро образование и заетост“, съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“.

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе със заглавие:

„Моята мечтана професия на бъдещето“, в който могат да участват млади хора, на възраст между 15 и 30 години от Югозападния регион на страната, с изразена висока мотивация и интерес по темата.

Основна цел на проекта е да се повлияе на образователната политика и политиката за заетост, имащи отношение към младите, чрез провеждане на структурен диалог за уменията и професиите на бъдещето, насочен към по-добрата им образователна и кариерна ориентация.

Възрастовият диапазон за участие позволява включването на млади хора на прехода както между средно и висше образование, така и между университета и пазара на труда, за да се формират максимално полезни препоръки към отговорните за младежката политика, имаща хоризонтален характер.

Моля, в срок до 22 юни 2019г., на ел. адрес: info@bgmf.eu, да изпращате приложената апликационна форма.

При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете с г-н Живко Костуров, координатор на проекта, на тел.: 02/ 822 33 42.