Конкурс за есе: КАКВО Е ЕВРОПА ЗА НАС | Фондация Българска Памет
img

Конкурс за есе: КАКВО Е ЕВРОПА ЗА НАС

Фондация Българска Памет обявява конкурс за есе на тема “КАКВО Е ЕВРОПА ЗА НАС” за ученици от 14-18 години от общините – Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово, Доспат, Девин, Борино, Белица и Якоруда. Участниците трябва да изразят в авторски текст по какъв начин Старият континент е част от всички нас. Идеята на конкурса е да даде форум на учениците да споделят своите разбирания, мечти и мироглед относно европейското им бъдеще. Участниците могат да изпращат есетата си на bgmf@bgmf.eu

Срок  за предаване на текстовете   15.11.2009 г.

Критерии за оценка:
•    Авторски текст, изразен в есеистична форма
•    Оригиналност в изразните средства
•    Спазени срокове и изисквания
•    Спазени норми на българския правопис
•    Посочено име, клас и адрес

Като специална награда за първите четиринадесет финалисти в конкурса е предвидено посещение в Страсбург от 15 до 18 декември по покана на българския евродепутат д-р Андрей Ковачев, заедно с председателя на Фондация Българска Памет д-р Милен Врабевски.

EUROPE-announce-8001