“Комуникация за Ориентиране на Младите в Политиките за Активно Стартиране – КОМПАС” | Фондация Българска Памет
img

“Комуникация за Ориентиране на Младите в Политиките за Активно Стартиране – КОМПАС”

Програма на дейностите по

проект “Комуникация за Ориентиране на Младите в Политиките за Активно Стартиране – КОМПАС(2015-2-BG01-KA347-014475),  финансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“

26-28 февруари 2016г, Благоевград

Програма

26 февруари, петък

 • Запознаване на участниците Игра за разчупване на ледовете – Моника Панайотова -Представител на ЕП (2012 – 2014)
 • Официално откриване Д-р Милен Врабевски-Председател на Фондация Българска Памет
 • Обобщение от страна на модератори „Атрактивни идеи за моето развитие и развитието на моето населено място“
 • Успешни примери за социално предприемачество в България“ Юрий Вълковски – Изпълнителен директор на „Фондация за градски проекти и изследвания“
 • „Възможности за заетост и кариерна ориентация“ Дискусия с представители на Агенция по заетостта, МТСПСтанислава Поповска – директор”Регионална служба по заетостта” – Благоевград
 • „Възможности за активен старт в образованието“, срещи с представители на РИО Благоевград и „Министерсво на младежта и спорта“Ивайло Златанов-Началник на „Регионален инспекторат по образованието“ Благоевград Гергана Джугларска- старши експерт дирекция „Младежки политики”ММС
 • „Младежки политики“ среща с представители на Община Благоевград, Областна администрация
 • “Comfy groups”

27 февруари, събота

 • Симулационна игра“ Социална предприемчивост“ Използване на методи и инструменти на SALTO YouthМоника Панайотова Представител на ЕП (2012 – 2014) Йоанна Дочевска -председател на ”Асоциация за развитие на българския спорт”Ивайло Здравков, студентски съвет НСА
 • Симулационна игра: “Steps of Business Research”Използване на методи и инструменти на SALTO YouthМоника Панайотова -Представител на ЕП (2012 – 2014), Йоанна Дочевска -председател на ”Асоциация за развитие на българския спорт”, Искрен Кръстев- председател на „Глобален Предприемачески Мониторинг“ (GEM) България
 • Сесия “КОМПАС” – среща със студенти и представители на академични среди в ай-търсените специалности Вероника Стоилова- асистент преподавател ЮЗУ„Неофит Рилски“, Ивайло Здравков, студентски съвет НСА, гл.ас. д-р Мариана Шехова- ЮЗУ „Неофит Рилски“
 • Дискусионен панел “Перспективи пред младите предприемачи“ Доброслав Димитров- Изпълнителен директор „Imperia online“ Борд на директорите на „Българска асоциация на софтуерните компании“ (БАСКОМ)
 • Гласът на младите” – среща с представители на Националния и Европейски парламент Владимир Уручев – член на ЕП. Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Комисия по земеделие и развитие на селските райони Ирена Соколова-народен представител в 43 НС.зам.- председател на „Комисия по културата и медиите“ член на „Комисия по вероизповеданията и правата на човека“
 • Дискусии по групи за формулиране на предложения към вземащите решения
 • Сесия за “Рефлексия”

28 февруари, неделя

Раздаване на сертификати