Киберсигурност, Социални медии, изкуствен интелект, по-зелена, по-дигитална и по-приобщаваща Еразъм+ | Фондация Българска Памет
img

Киберсигурност, Социални медии, изкуствен интелект, по-зелена, по-дигитална и по-приобщаваща Еразъм+

Третият и четвъртият ден от проекта „ Дигитално предприемачество и медийна грамотност на младите“, реализиран от Фондация Българска Памет и съфинасиран по програма „Еразъм+“, продължиха с вдъхновяващи личности, които чрез личния си пример, мотивираха младите участници да не спират да получват нови знания, да бъдат съпричастни към социалните проблеми на населеното място, от което произхождат и да допринасят за тянхото решение.

Сред гост-лекторите на събитието бяха Йордан Божилов, председател на Софийски форум за сигурност, Жустин Томс, медиен експерт, Димитър Добрев от БАН и д-р Моника Панайотова бивш евродепутат и зам.министър на Българското председателство на Съвета на ЕС, част от Консултативния съвет на Фондация Българска Памет.

Йордан Божилов, председател на „Софийски форум за сигурност“, представи онлайн рисковете и уменията за справяне в интернет, както и необходимостта от критичен прочит на съдържание в дигитално-базирани медии.

Той подчерта, че: „Киберзащитата не е само софтуер и хардуер, не е свързана само с техническа дейност, а и с обучение и знание за боравена с определени информационни процеси. От изключителна важност е развитието на поведение в киберпространството, базирано на правила и норми, познавайки добре потенциалните рискове.“ Под неговото менторство участниците бяха разделени по групи и имаха за задача да изготвят съдържание за социална медия. По този начин те развиха умения за подготовка на дитиално съдържание, за работа в екип, социално компетентна комуникация и увереност в собствените си възможности.

Участниците се запознаха с темата за дигитален маркетинг, успешни практики и предприемаччество чрез социалните мрежи от дългогодишния опит на медийния експерт Жустин Томс. “Работата с дигиталните канали е като бягане на дълги разстояния. За да се справиш – трябва да бъдеш постоянен, трябва да имате хубава идея, да бъдете много смели и проактивни, за да успеете в това, което следвате”, сподели пред младежите г-жа Томс. В сесията „Успешни практики в социалните мрежи“, разделени на няколко групи, младежите разработиха бизнес проекти за социална медия.

Благодарение на участието на Димитър Добрев от Българска Академия на Науките, младите участници се запознаха детайлно с темата за управление на информацията, работа с големи бази данни и изкуствен интелект, като предизвикателства пред младия предприемач. Г-н Добрев им разясни предимствата и недостатъците от навлизането на изкуствения интелект, като им изтъкна, че той неимоверно ще промени живота на хората, но човек трябва да се адаптира успешно към този начин на живот. “Изкуственият интелект може да помогне за намирането на решения на редица обществени проблеми. Това може да стане единствено ако технологиите са с високо качество и се разработват и използват по начини, които печелят доверието на хората.” подчерта Добрев.

Семинарните занятия на проекта продължиха със сесия на д-р Моника Панайотова от Консултативния съвет на Фондация Българска Памет, която въведе участниците в света на програма „Еразъм+“ – променяща живота и отваряща съзнанието“. Д-р Панайотова изнесе интересна презентация за възможностите, които програмата предоставя на младите в периода 2021-2027, формирайки в тях нов начин на мислене отвъд ограниченията, давайки им възможност за опознаване на други култури, за създаване на трайни познанства по целия свят, за споделяне на общи ценности и новаторски идеи, за възможността на хората да живеят свободни от стереотипи. „Програмата Еразъм+ през новия програмен период ще бъде по-приобщаваща, по-зелена, по-дигитална, с бюджет от близо 28 млрд. евро и даваща възможност на 10 милиона европейци да се възползват от нея“, подчерта Панайотова.

Образователната мобилност на младите хора от България, Република Северна Македония и Албания ще завърши с раздаване на сертификати Youth Pass, удостоверяващи тяхното участие и усвояването на ключови знания и умения, които могат да бъде използвани в техния бъдещ образователен и кариерен път.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.