Как да кандидатствате за финансиране пред Фондация Българска Памет? | Фондация Българска Памет

Как да кандидатствате за финансиране пред Фондация Българска Памет?

За да кандидаствате за финансиране от Фондация Българска Памет и/или нейния председател д-р Милен Врабевски следва:

1. Първо да попълните приложената бланка, спазвайки изискуемия брой символи с разстояние и ясно дефинирайки своята идея за проект и/или инициатива;

2. Второ да планирате своите дейности така, че да отговарят на приоритетите на Фондация Българска Памет, да кореспондират с европейските ценности и да бъдат в съответствие с действащото законодателство в Република България.

След изпращане на попълнената бланка от Ваша страна на имейл bgmf@bgmf.eu, екипът на Фондация Българска Памет и нейният председател д-р Милен Врабевски ще разгледат внимателно Вашите идеи. Поради големия брой запитвания процесът на разглеждане отнема до 45 дни. В тази връзка молим да имате предвид заложената от Вас времева рамка, когато планирате своите дейности и формулирате очаквания за съдействие от д-р Врабевски и екипа на Фондацията.

Нашият процес на отпускане на дарения предвижда съвместно планиране между Фондация Българска Памет и бъдещите получатели на дарения, като след получено одобрение екипът на Фондацията ще обсъди с Вас очакваните резултати и тяхното популяризиране.