Сръбски признания за Македония, Христо Герчев. Изд. Ал. Паскалевъ и С-ие, 1918 г. | Фондация Българска Памет