Писма на единъ „румелийский” българинъ, Начо Начов. Изд. Хр. Г. Дановъ, 1879 г. | Фондация Българска Памет

Писма на единъ „румелийский” българинъ, Начо Начов. Изд. Хр. Г. Дановъ, 1879 г.

Изданието е важен исторически документ от основававнето и първата година на Княжество България и Източна Румелия. Рядко издание.

Писма на единъ „румелийский” българинъ, Начо Начов. Изд. Хр. Г. Дановъ, 1879 г.