Хаджи Станьо Врабевски и Тетевенският революционен комитет | Фондация Българска Памет

Хаджи Станьо Врабевски и Тетевенският революционен комитет

Изданието се посвещава на 200-годишнината от рождението на хаджи Станьо х. Станчев Врабевски, съратник на Васил Левски и председател на Тетевенският частен революционен комитет.

В запазените документи, спомени и изследвания за нашия най-тачен и обичан национален герой, Апостола на Свободата Васил Левски, се споменават редица имена на негови близки и верни сподвижници. Сред тях срещаме повече или по-малко известни, а често и почти забравени личности. Един от тези някога известни, а днес недостатъчно познати възрожденски българи е видният тетевенски първенец, търговец и предприемач хаджи Станьо х. Станчев Врабевски – несъмнено ярка, понякога противоречиво представяна фигура на човек от водещия социален слой във възрожденското българско общество. Хаджи Станьо по оригинален и автентичен начин олицетворява националната енергия, отприщена от идеите и дейността на Левски – обществено-политически феномен, изобразен от Иван Вазов в известните стихове: И всякоя възраст, класа, пол, занятье зимаше участье в това предприятье; богатий с парите, сюрмахът с трудът, момите с иглата, учений с умът…