Моята България – 8-12 клас | Фондация Българска Памет

Моята България – 8-12 клас

Това е второто издание на „Моята България“ – този път с по-подробна информация, подходяща за ученици между 8. – 12. клас. Учебното помагало по история и цивилизации е адресирано основно към учениците, но книгата е подходяща и за най-широка читателска публика, интересуваща се от българската история, за студенти в хуманитарните специалности и за специалисти, работещи в областта на историята и културата.

МОЯТА БЪЛГАРИЯ съдържа 51 теми, обхващащи времето от праисторическата епоха по българските земи до Съвременността. Акцентът в учебното помагало е поставен върху онези нови събития и личности, които позволяват по-пълното и достоверно реконструиране на българската история. Новият прочит на отминалите събития допринася за засилването на интереса, любознателността на читателя и спомага за възпитаването на младите хора в родолюбие и историческа памет.

Моята България” е съвместен проект на Фондация „Българска памет“ и издателска група „Просвета“. Автори на книгата са проф. д-р Пламен Павлов, проф. д-р Пламен Митев, проф. дин Лизбет Любенова и доц. д-р Веселина Вачкова. доц. д-р Даниел Вачков.