Моята България – 3-7 клас | Фондация Българска Памет

Моята България – 3-7 клас

Моята България” е книга за младите българи, които искат да научат повече за историята на България.

Темите са изложени кратко, но изчерпателно, с богат илюстративен и снимков материал. Изданието е подходящо както за ученици в начален и прогимназиален етап, така и за самостоятелно ползване.

Моята България” е първото учебно помагало за тази възрастова група, което хронологично покрива цялата история на България. То съдържа 51 теми, обхващащи историята на страната ни от Праисторията до Съвременността. В него наред с основните моменти от нашата история са включени и по-малко известни факти, събития и личности, които да провокират интереса и любознателността на читателя. Авторите са подбрали разнообразни източници, които разкриват кои са нашите предци, как са живели, кои са личностите, станали пример за подражание, защо имаме основание днес да се гордеем, че сме българи.

Моята България” е съвместен проект на Фондация „Българска памет“ и издателска група „Просвета“. Автори на книгата са проф. д-р Пламен Павлов, проф. д-р Пламен Митев, доц. д-р Лизбет Любенова и доц. д-р Веселина Вачкова.