Анкета Въ Балканите. Чия Е Македония, сборник. Изд. „Ал. Паскалевъ И С-Ие”, 1917 г. | Фондация Българска Памет

Анкета Въ Балканите. Чия Е Македония, сборник. Изд. „Ал. Паскалевъ И С-Ие”, 1917 г.

Докладъ представенъ на дирекцията на “Dotation Carnegie” отъ членовете на анкетната комисия, 66 страници. Библиотека “Балкански въпроси”.

Анкета Въ Балканите. Чия Е Македония, сборник. Изд. „Ал. Паскалевъ И С-Ие”, 1917 г.