„Идентичност на Младите в Европа – ИМЕ” – списък на финалистите | Фондация Българска Памет
img

„Идентичност на Младите в Европа – ИМЕ” – списък на финалистите

Фондация Българска Памет, гр. София, Република България в партньорство с гражданско сдружение „ГЛАС“, гр. Босилеград, Република Сърбия и Сдружение за Македонско-Българско приятелство, гр. Битоля, Република Македония (БЮРМ), изпълняваме проект 2015-1-BG01-KA105-013485 „Идентичност на Младите в Европа –ИМЕ”, финансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Списък на финалистите в конкурса за есе:
„Аз съм европеец, защото се чувствам такъв, споделям определени ценности, от определен географски регион съм и/или защото съм формално признат за такъв, посредством европейско гражданство”, които ще вземат участие в седемдневен обмен (18-24 септември 2015 г.), в гр. София.

Участници от Република България
1. Айсен Сапунджи, Република България
2. Айше Джалил, Република България
3. Сабие Пергьова, Република България
4. Севим Даутева, Република България
5. Мисти Почанска, Република България
6. Сайде Макьова, Република България
7. Георги Гугалов, Република България
8. Мустафа Мизур, Република България
9. Мехмед Бичков, Република България
10. Фатме Уланова, Република България
11. Гергана Лапчева, Република България
12. Кезим Медев, Република България
13. Хабибе Сунай, Република България
14. Али Мисанков, Република България
15. Даниел Златанов, Република България
16. Вайде Бикова, Република България
17. Фатме Абди, Република България
18. Анифе Камберова, Република България
19. Фанка Кашева, Република България
20. Атанас Стоев, Република България

Участници от Република Сърбия
21. Ивайло Димитров, Република Сърбия
22. Стефан Димитров, Република Сърбия
23. Владица Динов, Република Сърбия
24. Тиана Апостолова, Република Сърбия
25. Драгана Стойнев, Република Сърбия
26. Наташа Стоилкова, Република Сърбия
27. Александър Христов, Република Сърбия
28. Мартин Александров, Република Сърбия
29. Венка Димитров, Република Сърбия
30. Мирослав Костадинов, Република Сърбия
31. Иван Христов, Република Сърбия
32. Саша Тодоров, Република Сърбия
33. Катарина Иванов, Република Сърбия
34. Драган Дионисиев, Република Сърбия
35. Кристина Атов, Република Сърбия
36. Мартин Стоянчов, Република Сърбия
37. Елена Василев, Република Сърбия
38. Катарина Наков, Република Сърбия
39. Даниела Димитров, Република Сърбия
40. Петър Рангелов, Република Сърбия
Участници от Република Македония
41. Фросина Симевска, Република Македония
42. Андрей Лозановски, Република Македония
43. Симона Дойчиноска, Република Македония
44. Петър Зайковски, Република Македония
45. Сара Каровска, Република Македония
46. Ангела Петрушеска, Република Македония
47. Милена Николоска, Република Македония
48. Рената Поповска, Република Македония
49. Миряна Василева, Република Македония
50. Христина Георгиоска, Република Македония
51. Рената Димовска, Република Македония
52. Дамян Стойковски, Република Македония
53. Андреа Ралевска, Република Македония
54. Изабела Николовска, Република Македония
55. Жасмина Юруковска, Република Македония
56. Ана Лазаровска, Република Македония
57. Йована Каровска, Република Македония
58. Александра Петровска, Република Македония
59. Маринела Петреска, Република Македония
60. Златка Димовска, Република Македония

ПОКАНА

За участие в конкурс за селекция на участници

по проект 2015-1-BG01-KA105-013485
„Идентичност на Младите в Европа –ИМЕ”

Фондация Българска Памет, гр. София, Република България в партньорство с гражданско сдружение „ГЛАС“, гр. Босилеград, Република Сърбия и Сдружение за Македонско-Българско приятелство, гр. Битоля, Република Македония (БЮРМ), изпълняваме проект 2015-1-BG01-KA105-013485 „Идентичност на Младите в Европа –ИМЕ”, финансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

Проектът е насочен към млади хора, на възраст между 15 и 24 години от три държави в Югоизточна Европа – Република България, Република Сърбия и Република Македония (БЮРМ), на различен етап от своята европейска интеграция. Целта му е да допринесе за изграждането на европейско самосъзнание и идентичност, чрез неформално обучение на младежи и укрепване на европейските принципи и ценности като солидарност, демокрация, приятелство, толерантност, отговорност, свобода и справедливост, залегнали в основата на европейския проект. Проектът ще бъде реализирам в рамките на седемдневен обмен (18-24 септември 2015 г.), в гр. София.

В тази връзка, обявяваме конкурс за есе със заглавие:
„Аз съм европеец, защото се чувствам такъв, споделям определени ценности, от определен географски регион съм и/или защото съм формално признат за такъв, посредством европейско гражданство”

Моля, в срок до 15 юли 2015 г., на ел. адрес: info@bgmf.eu, да изпращате Вашите предложения.
При възникнали въпроси и нужда от информация, може да се свържете
с г-н Живко Костуров, тел.: 02/ 822 33 42

 loga