Започна форумът на ФБП ,,Уменията и професиите на бъдещето – гледната точка на младите за по-добро образование и заетост“ | Фондация Българска Памет
img

Започна форумът на ФБП ,,Уменията и професиите на бъдещето – гледната точка на младите за по-добро образование и заетост“

Започна форумът на Фондация Българска Памет „Уменията и професиите на бъдещето – гледната точка на младите за по-добро образование и заетост“ [2019-1-BG01-KA347-061600], съфинансиран по програма „Еразъм +“, Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“.

Основна цел на проекта е да се повлияе на образователната политика и политиката за заетост, имащи отношение към младите, чрез провеждане на структурен диалог за уменията и професиите на бъдещето, насочен към по-добрата им образователна и кариерна ориентация.

Участниците в 3-дневния семинар ще имат възможността да дискутират предизвикателствата пред образователното и кариерното ориентиране, както и да разберат за възможностите и перспективите за развитие в Европейския съюз. Участниците в проекта са селектирани чрез конкурс за есе на тема „Моята мечтана професия на бъдещето“ и са на възраст между 15 и 30 години от Югозападния регион на страната, с изразена висока мотивация и интерес по темата.

Изборът на млади хора от малки и отдалечени селища цели от една страна да им предостави възможност да изразят своите мнения и препоръки към вземащите решения, запознавайки ги с проблемите, пред които са изправени, а от друга – да повиши информираността и мотивацията на тях и връстниците им в региона за последващо образователно и кариерно развитие. Активното гражданско участие на тези млади хора цели да въздейства положително върху социалното включване и справянето с бедността в населените им места.

Вдъхновяващите гост-лектори, които ще влязат в диалог с младите хора, са водещи експерти в областта си и са представители на различни институции, в чиито преки отговорности влиза разработването, изпълнението и контрола на образователната, социалната, икономическата политика и политиката за заетост, касаеща младите хора.  Сред лекторите на форума са д-р Моника Панайотова, Консултативен съвет на Фондация Българска Памет, д-р Бисер Банчев – Главен експертен сътрудник, Комисия по образованието и науката, Народно събрание на Република България, г-н Теодор Стойчев – Ръководител на Бюрото в България на Европейския парламент, г-жа Марина Кирова – Съветник, Представителство на Европейската комисия в България, г-н Петър Младенов – Ръководител на дирекция Младежки политики“, Министерство на младежта и спорта, г-жа Гергана Рошманова – Главен експерт, дирекция Младежки политики“, Министерство на младежта и спорта, г-жа Виолена Христова – Кариерен консултант в Кариерния център към Централната администрация на Агенция по заетостта, г-жа Виктория Джерманска – Главен експерт в дирекция „Информационни технологии“, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В събитието ще вземат участие представители от Министерство на образованието и науката, Европейската комисия в България / European Commission in Bulgaria, Европейски парламент в България, Министерство на младежта и спорта, Агенция по заетостта и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

#BGMF #ErasmusPlus #EUandMe