Запознайте се с лекторите на XXII Пролетен семинар на Фондация „Българска памет“ | Фондация Българска Памет