XIII Есенен семинар – Варна 2013 | Фондация Българска Памет