Зелен пакет от препоръки и сертификати за участие белязаха успешния финал на младежка конференция: “Екологията в полза на здравето” | Фондация Българска Памет
img

Зелен пакет от препоръки и сертификати за участие белязаха успешния финал на младежка конференция: “Екологията в полза на здравето”

Приключи успешно тридневната младежка конференция на тема: “Екологията в полза на здравето – гледната точка на младите в контекста на предизвикателствата с COVID-19”. Събитието се проведе в рамките на проект на Фондация Българска Памет (ФБП) [2020-3-BG01-KA347-094727], съ-финансиран по Програма “Еразъм +”, КД3.

Дейност „Младежки диалог” към Еразъм+ насърчава активното участие на младите хора в демократичния живот и дебатa с представители на различни институции по важни въпроси, теми и приоритети като зелената трансформация и предстоящата екологична промяна в България и Европа.

50 млади участници от различни кътчета на Югозападна България, на възраст между 15-24 г. се превърнаха в своеобразни „посланици на положителната зелена промяна“, поставяйки въпроси на отговорните за политиките в областта на зеления преход и дигитална трансформация на местно, национално и европейско ниво.

Последният ден от конференцията приключи със симулационна игра „заседание на Министерски съвет“: „Да генерираме идеи за мерки, нужни за формиране на еко-съобразен начин на мислене в младите“, водена от д-р Младен Ламбев, бивш координатор на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС-2018, част от екипа на ФБП.

В резултат на младежкия диалог и проведените симулационни игри и интерактини сесии, младежите формулираха идеи, които ще залегнат като финален продукт от събитието, наречен: „Зелен пакет от препоръки“, съдържащ:

  • Списък с мерки за формиране на еко-съобразен начин на мислене сред младите;
  • Списък с идеи как да бъде интегрирана по хоризонтален начин зелената тема в училище.

Фондация Българска Памет благодари на всички участници в проекта и вярва, че младежката конференция ще има своята добавена за намаляване на негативната статистика, показваща, че България е на първо място в ЕС по смъртни случаи от замърсения въздух, който е и сред 10-те главни рискови фактори за здравето в света, както и че съгласно прогноза на ОИСР през 2050г. замърсяването на въздуха ще е основна причина за смъртните случаи в света, свързани с окoлната среда.

За успешен финал на младежкия диалог всеки от участници получиха сертификат от ФБП, както и сертификат Youthpass, представляващ инструмент на Европейската комисия за валидиране на компетентности, придобити с методите на неформалното образование, който може да им служи за референция в тяхната последваща образователна и професионална реализация.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.