Европейски модул на “Академия за млади регионални лидери и евроинтеграция” | Фондация Българска Памет
img

Европейски модул на “Академия за млади регионални лидери и евроинтеграция”

Европейски модул на „Академия за млади регионални лидери и евроинтеграция“

#YRLforEU #EUIntegrateYOUth #BGMF #HSS

 

От 28 юни до 29 юни 2021г. се проведе първият модул от „Академията за млади регионални лидери и евроинтеграция“, посветен от една страна на Европейския съюз като мечта на малцина, превърнала се в надежда за мнозина и необходимост за всички нас и от друга на: Европейската перспектива на Западните Балкани.

Модулът включи както виртуална разходка на Народното събрание на Република България, проведена от г-н Красимир Красимиров, Дирекция „Връзки с обществеността на НС“, така и среща в „житейската библиотека“ чрез дискусии с вдъхновяващите личности: Проф. д-р Ингрид Шикова, преподавател и един от основателите на специалност „Европеистика“ в Софийския университет “Свети Климент Охридски”; Д-р Моника Панайотова, евродепутат (2012-2014), зам.министър на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018; Радослав Точев, експерт по икономика и държавно управление, изпълнителен директор SЕЕbridge; Добрина Чешмеджиева, журналист; Жюстин Томс, медиен експерт; Димитър Асенов, Директор на Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, Министерство на образованието и науката;

Д-р Моника Панайотова обсъди с участниците как функционира Европейският съюз, в какво се крие неговата уникална същност и защо няма по-добра алтернатива за Западните Балкани. Тя сподели, че “предизвикателствата и стереотипите от миналото могат да бъдат преодоляни чрез взаимодействие между младите, представляващи повече от 40% от европейското население, в чиито ръце респективно е и ще бъде Европейската перспектива на Западните Балкани. Tова са именно поколенията на милениалите и поколение Z. Според Едмънд Бърк: „тези, които не помнят историята са обречени да я повторят“. Taкa, че от изключително голямо значение е уроците от историята и основните ценности на демокрацията, мира, свободата и справедливостта да бъдат част от процеса на формиране на личността на младите, на които принадлежи не само бъдещето, но и част от настоящето.

Проф. Ингрид Шикова пък използва за отправна точка на своята сесия хамлетовия наратив: да се разширява или да не се разширява – това ли е въпросът за бъдещето на Европа? Тя сподели,  че: ЕС трябва да предоставя възможности за по-голяма активност на гражданите, все повече млади хора трябва да се включат с предложения към европейските дела, защото младото поколение е способно да има свежи идеи, да бъде креативно и активно….Обичайте европейската идея, защото това е идея за мир и разбирателство“, призова участниците проф. Шикова.

Младежите участваха в интерактивни сесии и работиха екипно в рамките на ролеви игри: „Аз съм европеец“ и „Mладото поколение – приоритет за Европа“.

Мястото на лидерите в онлайн медиите бе представено от г-жа Жюстин Томс, утвърден медиен експерт. Тя отправи следните послания към младите лидери: Бъдете смели и се покажете в Интернет такива, каквито бихте искали да ви видят“; Бъдете себе си“; Бъдете проактивни и креативни, правете нещата, а не чакайте“; „Успехът си има цена, трябва да жертвате време и усилия, но трябва да знаете, че в бъдеще това се отплаща“. Г-жа Томс вдъхнови участниците и със следните послания: „Вашата сила ще дойде тогава, когато започнете да правите това, което обичате“; „Ако искате да се развивате и да бъдете силни и успешни трябва да учите през целия си живот и да започнете веднага, без да отлагате“.

Програмата продължи с г-н Красимир Красимиров от Дирекция „Връзки с обществеността“ в Народното събрание на Република България. Участниците имаха възможността да направят виртуална разходка в пленарната зала, както и да научат интересна информацията за историята, дейността и функциите на българския парламент.

Г-н Радослав Точев запозна младите участници с принципите на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония. Той постави акцент върху множеството примери за същността на понятието идентичност и неговите национални регионални, географски, религиозни и многоаспектни измерения, подчертавайки, че „разликата в идентичностите не е предизвикателство, а повод за приятелство“. Той направи разграничение между обща и споделена история и подчерта, че „двете държави Република България и Република Северна Македония в дух на приятелство, добросъседство и сътрудничество трябва да намерят общ език, за да четем нашето общо минало, както и неизбежното наше общо европейско бъдеще“.

Как да подготвим вдъхновяваща реч и да владеем изкуството на реториката бе представено от г-жа Добрина Чешмеджиева, телевизионен журналист. След симулационна игра, в която активно участие взеха младите посланици на европейската идея, тя сподели, че „изкуството да се говори правилно и познанията по реторика са особено необходими на съвременния лидер. Той трябва да говори така, че действително да убеждава своите събеседници. Съвременната реторика изисква от ръководителяи/или лидера да подкрепи своите тези с обективни и систематизирани факти, защото един от критериите за достоверност е именно информационният аспект на речта.

Финалът на европейския модул се състоя чрез посещение на място на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към Министерство на образованието и науката, където младите участници бяха посрещнати от  г-н Димитър Асенов, Директор на НЦПКПС, който ги запозна с начина на функциониране на центъра и с неговата основна задача да провежда квалификационни форми за педагогически специалисти в различни научни направления на европейско равнище, с възможност за интердисциплинарни решения в професионалната практика, отговарящи на предизвикателствата на съвременния свят. След това младите лидери от България и Република Северна Македония бяха вдъхновени от презентацията на г-н Милен Великов, експерт „Човешки ресурси“, която се проведе в мултимедийната зала на центъра и бе посветена на „образованието – ключ към успеха“.

Г-н Великов чрез личния си пример мотивира младите лидери да се стремят да бъдат по-образовани, мислещи и всеки ден да се стремят към научаване на нови знания. Посъветва ги да влагат ентусиазъм и страст, в това, с което се занимават, да бъдат любопитни, да четат и мислят, да задават допълнителни въпроси, да анализират допълнителни източници, никога да не правят нищо насила, да не чакат, а да действат уверено и винаги да търсят смисъла за тях самите.

Превърналият се в традиция съвместен проект между Фондация Ханс Зайдел и Фондация Българска Памет Академия за млади регионални лидер и евроинтеграция има за цел трансгранично и транснационално сътрудничество между млади лидери от Република България и Република Северна Македония чрез изграждане на общи принципи и ценности, развитие на ключови умения и компетенции за по-добра образователна и професионална перспектива, както и на знания за Европейския съюз.

Форматът на събитието е двумодулен като дава възможност: от една страна 30 участници от Република България и Република Северна Македония да изградят лидерски умения чрез сесии, посветени на „Психология на личността, лидерството и успеха“ и от друга да формират знания за ЕС и определена ценностна система, създаваща чувство за общност и взаимодействие, базирано на общочовешките принципи на толерантността, солидарността, отговорността, свободата и справедливостта, залегнали в основата на европейския проект.

От 30 юни до 2 юли ще се проведе вторият модул, посветен на „психология на личността, лидерството и успеха чрез вдъхновение от житейска библиотека.“