Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани и Източното партньорство | Фондация Българска Памет
img

Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани и Източното партньорство

Вторият ден от пет-дневния семинар по проект „Повече толерантност и социално включване чрез предприемачески компетенции и умения на бъдещето“, №2019-3-BG01-KA105-077764 на Фондация Българска Памет, съ-финансиран по програма Еразъм+ започна с приветствие към младите участници от Д-р Милен Врабевски, Председател на Фондация Българска Памет.

Той подчерта, че събитието им дава възможност да придобият ценни знания и умения, свързани с предприемачеството и професиите на бъдещето.

Да си предприемач, означава да имаш вътрешно усещане и способност за ясна посока, екипност, далновидно мислене, устойчивост, добавена стойност към обществото и средата, в която живееш.

Изучавайки предприемачеството, всеки млад човек може да стане отличен професионалист, работещ в различни сфери на частния и публичния сектор. За целта е важно той да носи духа на предприемчивостта, свързан с генерирането на положителна промяна и иновативност в действията си. В заключение той се обърна към младежите: „Сред най-важните предимства на реализираните от фондацията семинари и обучения е стремежът „да ви вдъхновим към заедност, да мечтаете, учите и работите заедно. Ние имаме силата на личния пример, вярвам, че ще откриете таланта, с който да служите на останалите. Такова е посланието в последния ми албум „The Creation” – служи на другите и мисията ти ще те намери!“

Програмата продължи с презентация на тема:”Анализ на съдържание в интернет” на г-н Йордан Божилов, Председател на “Софийски форум за сигурност”

Той обърна специално внимание на темата за фалшивите новини в мрежата – за това как да им противодействаме и да не ставаме жертва на пропаганда.

“Не всичко, което виждате в интернет е вярно, бъдете много внимателни, когато оперирате в социалните мрежите, проверявайте винаги съдържанието, прочетете го добре и го анализирайте, внимавайте много какво споделяте, защото интернет предлага възможности, но и крие много голям риск. Наред с истинската информация, съществуват и много фалшиви новини, които могат сериозно да ви навредят.”, сподели г-н Божилов.

Последва работа по групи, в която участниците имаха задача да създадат и след това да противодействат на фалшива новина по тема свързана с КОВИД-19 и ваксинацията. В заключение младежите имаха възможността взаимно да анализират и опровергаят неверните елементи от новините на другите отбори.

 

Следобедната сесия продължи с д-р Моника Панайотова и д-р Младен Ламбев по темата за европейската перспектива на Западните Балкани и Източното партньорство. Младите участници се запознаха със стратегическата визия на Европейския съюз за повече свързаност и интеграция, поставяйки фокус върху държавите-партньори по проекта: Република Северна Македония и Република Молдова.

 

Д-р Панайотова сподели с младите участници, че „Европейската перспектива е мотиватор за положителна промяна в страните от Западните Балкани и Източното партньорство. Именно вие, младите хора, е важно да сте активни участници в дебата за бъдещето на Европа и да бъдете инициатори на нов начин на мислене и подход, базирани на европейските ценности. Възползвайте се от прекрасните програми за образование и заетост: EU4Youth, Еразъм+ и RYCO.”

Д-р Ламбев отбеляза, че: „Периодът на България в ЕС е един от най-успешните в съвременната ни история. Ползите за страната от членството са значителни и не се измерват само в получените средства по европейските фондове. Вярвам, че опитът на България може да бъде ценен ориентир по европейския път на РСМ и Молдова. “

 

Денят приключи с работа в креативни кътчета по проекти за образователна свързаност.

* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.