Дaрение за първото българско училище в Атланта, САЩ | Фондация Българска Памет
img

Дaрение за първото българско училище в Атланта, САЩ

Първо българско училище в Атланта, САЩ  – “Свети Кирил Философ”
По идея на 24-годишната българка Силвия Чифудова, завършила Великотърновския университет с учителска правоспособност по специалностите Български и руски език и Връзки с обществеността на 14 февруари в Атланта, САЩ отвори врати българско училище, в което ще се преподава  по програма, утвърдена от Министерството на образованието и науката.  Малките ученици ще изучават основно български език – писмено и говоримо, литература, история и география на България, народопсихология и фолклор. Основната цел на организаторите е да поддържат българския език и традиции сред подрастващите от българската общност в Атланта. Училището предоставя отлични условия за провеждане на учебните часове и игри, както и за организирането на традиционни и национални български тържества. В часовете по фолклор ще се изучават български стихотворения, песни и народни танци.
В подкрепа на инициативата Фондация Българска Памет организира и изпрати дарение с необходимите за учебния процес – произведения на български класици  (Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Захари Стоянов, Димчо Дебелянов, Елисавета Багряна и др.),  географски карти, учебни помагала с българска народна музика и детски песнички. Дарението беше подготвено със съдействието на Асоциацията на българските училища в чужбина бяха предоставени (Буквар, Читанка и Тетрадка за писане в първи клас), издателство „Булвест”( Буквари, Читанки, Роден край и тетрадки към учебниците)
От училище в Стара Загора бяха предоставени  учебници и учебни помагала по български език и литература и по география за 1,2,3, 4 класове и методична литература за преподавателите.
За обогатяване на историческите познания за  родината Фондация Българска Памет предоставени допълнително за малките ученици комплекти илюстровани енциклопедии –  1000 неща, които трябва да знаем за България”.
Училището приема дарения под формата на книги, видео касети, училищни материали, технически средства, както и парични помощи. Всички парични дарения ще бъдат оползотворени според волята на дарителя като училището ще даде пълен отчет за изразходваната сума.