Д-р Милен Врабевски ще подкрепи новата кампания на ДНК “Направи го сега” | Фондация Българска Памет
img

Д-р Милен Врабевски ще подкрепи новата кампания на ДНК “Направи го сега”

Един от приоритетите на Фондация Българска Памет е борбата с демографската криза в България. Повече от 12 години подкрепяме инициативи, които поощряват раждаемостта и вдъхват нови сили на семействата у нас. Именно за това, председателят на ФБП д-р Милен Врабевски бе поканен да стане част от новия Обществен съвет на ДНК – Движение за национална кауза. 

Началото на новата мащабна кампания на организацията бе дадено на 19 март. Инициативата има за цел да мотивира младите хора да станат родители, както и да им помогне да вземат информирано решение за това какви рискове крие закъснялото родителство и да постави на дневен ред нови практики за взаимодействие между бизнеса и младите българи у нас и по света.

През 2019 г. с подкрепата на д-р Милен Врабевски и останалите членове на Обществения съвет, ДНК ще работи в три основни посоки – да мотивира младите хора да станат родители без да отлагат момента, да им помогне да вземат информирано решение за това какви рискове крие закъснялото родителство и да постави на дневен ред нови практики за взаимодействие между бизнеса и младите българи у нас и по света. Инициативата предвижда и поредица от лекции и събития в страната, чрез които да се увеличи информираността сред младите хора по отношение на рисковете и проблемите, които крие отлагането на решението за създаване на деца.