Д-р Милен Врабевски, член на Общественият съвет на Българското национално радио | Фондация Българска Памет
img

Д-р Милен Врабевски, член на Общественият съвет на Българското национално радио

В Деня на народните будители 1 ноември беше учреден Общественият съвет на Българското национално радио. В него участват девет авторитетни професионалисти, свързани с развитието на медийната среда и на българската култура: д-р Милен Врабевски, проф. д-р Атанас Атанасов, Любка Биаджони, проф. д-р Дончо Градев, Владимир Зарев, доц. д-р Теодора Петрова, Райна Константинова, акад. Георги Минчев и Румяна Таслакова.

Д-р Милен Вребевски, председател на Фондация Българска Памет бе избран да участва в новоучредения съвет, заради активната си обществена дейност и огромния принос към развитието на културата и утвърждаване на националната ни идентичност.

„Общественият съвет на БНР е колективен консултативен орган, който съдейства за реализирането на обществените функции на медията. Той е важният поглед отвън, който спомага развитието на радиото и промените в него. Убеден съм, че тези промени трябва да се осъществяват чрез диалог и в този диалог гласът на Обществения съвет е изключително важен, защото в него участват ярки личности с академичен и практически опит, авторитет и познания в различни области, един своеобразен съвет на мъдреците, в чиито съвети ние сме готови да се вслушаме,“ каза при учредяването на Обществения съвет генералният директор на БНР Александър Велев.