Д-р Милен Врабевски подкрепя изследвания и публикации за Васил Левски, Априлското въстание и Освобождението на България | Фондация Българска Памет
img

Д-р Милен Врабевски подкрепя изследвания и публикации за Васил Левски, Априлското въстание и Освобождението на България

“Това са два проекта, по които се работи в момента и предстои да бъдат реализирани в рамките на 2017 г.”, сподели проф.Пламен Павлов, който работи върху голямата тема за Васил Левски. “Затрупан съм с информация, книги, анализи, исторически портрети за живота и делото на Апостола. Оказва се, че въпреки огромният брой издадени трудове, има още неизвестни факти, които заслужават внимание”. Проф. Пламен Павлов определя своята работа като историко-публицистична, съдържаща преоценки и нов прочит на биографията и делото на Васил Левски. Втората книга с работно заглавие „Пътят към свободата“ е съвместна работа на проф. Пламен Павлов и проф. Пламен Митев и ще бъде оформена като антология, включваща текстове, исторически портрети, анализи които да очертаят ролята на българите в борбите за освобождение.

Подкрепата на д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска Памет, за създаването на двете книги е част от дългогодишната му работа в посока родолюбиво възпитание на младите хора и опазване на културно-историческото ни наследство.