Д-р Милен Врабевски: науката и родолюбието са примери за градивното | Фондация Българска Памет
img

Д-р Милен Врабевски: науката и родолюбието са примери за градивното

„България е най-атрактивната дестинация в Европа за аутсорсинг на бизнес процеси. Бъдещето e в стратегическото мислене, в иновациите и в таланта на една нация. Просперитетът не се подарява, той се изработва – от младите иноватори и от предприемачите“. Така президентът Росен Плевнелиев откри 11-тото издание на Националния иновационен форум “Развитие на иновационната среда за устойчив икономически растеж в България” и заяви, че „нямаме повод за ниско самочувствие“ на фона на положителните данни за ръста в ИТ сектора и експорта.
Държавният глава призова институциите и бизнес сектора да подкрепят категорично реформата на образователната система, която да отговори на нуждите на реалната икономика и да подпомогне създаването на добре платени работни места в индустрии на бъдещето. На първо място сред условията за успешно икономическо развитие на България президентът постави адаптивното и иновативно образование.

8 Dec 2015_2
В рамките на 11-ия Иновационен форум с презентация в панела „Развитие на иновационната среда за устойчив икономически растеж в България“ участва и д-р Милен Врабевски, в качеството си на основател и собственик на една от първите научно-изследователски компании в България, спечелила проект по Европейската програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Д-р Врабевски подчерта – „науката и родолюбието са два примера за градивното, и образованието е най-важният участник в иновационната екосистема. Превръщането му в реален национален приоритет ще създаде здравословна и позитивна среда за интегриране на иновативното мислене и вярата в собствените усилия във всички образователни дисциплини в българското училище.“ В изложението си той разясни стратегическото си решение за въвеждане на мениджмънт, ориентиран към нуждата от иновации и посочи добрите примери от развитието на компанията си базирани нa добрите бизнес практики, помогнали на организацията да се ситуира на картата на на последно място и на „Хоризонт 2020“ сред компаниите с най-иновативните идеи на света.

8 Dec 2015_4

Д-р Росица Врабевска, д-р Милен Врабевски и държавния глава Росен Плевнелиев по време на форума

Като неотделна част от концепцията на мениджърския екип бе споделена и политиката за корпоративна социална отговорност, основана на убеждението, че в страната ни има все още нереализиран иновативен потенциал, реализираща се в дългосрочни благотворителни инициативи на д-р Врабевски, като „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност“ и „Път към университета“, целящи да спрат негативната тенденция на „изтичане на мозъци“ и да подпомогнат на повече млади хора за тяхната образователна квалификацияи и професионална реализация в България.
„Амалгама от ценностни измерения на иновациите“ – с тези думи обобщи представянето на д-р Врабевски модераторът на форума Руслан Стефанов.

8 Dec 2015_3

По време на форума президентът Росен Плевнелиев връчи наградите на отличените предприятия в Националния конкурс за иновативно предприятие на годината.