Д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет подкрепиха издаването на сборник „Великите Асеневци“ | Фондация Българска Памет
img

Д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет подкрепиха издаването на сборник „Великите Асеневци“

Книгата представлява сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската Патриаршия на тема „Царевград Търнов и Второто българско царство в средновековния свят“. Конференцията бе организирана от Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ Исторически факултет и проведена с подкрепата на Фондация Българска Памет.

„Когато през 1885 г. Петър и Асен избират пътя към Свободата, България е “дълбока провинция” на Византийската империя. Никой не е допускал, че само след две десетилетия българите ще бъдат фактор в “голямата политика”! Днес се оправдаваме с “години на преход”, а за същото време първите Асеневци превръщат България във “Велика сила”! Затова нарекохме тази книга “Великите Асеневци”, и в това няма никакво преувеличение! След осемстотин и тридесет години в старата столица Велико Търново се проведе международна конференция с участието на десетки учени от страната и чужбина. Техните доклади, публикувани в този сборник, разкриват нови страници от величието на онази България, която нямаме право да забравяме“, това сподели проф. Пламен Павлов един от организаторите и участници в конференцията.

В продължение на своята дългогодишна подкрепа и доброто сътрудничество с Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, през октомври 2016 година,  Фондация Българска памет отново подкрепи организирането и провеждането на друга международна научна  конференция на тема „Българо-византийските отношения през ранното средновековие (VII-XI в.)“.